WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Діючий стан системи податкового контролю та шляхи її реформування - Реферат

Діючий стан системи податкового контролю та шляхи її реформування - Реферат

також взаємодія їх з органами Державної митної служби України, подальше поглиблення якої могло б надати значно більші надходження до бюджету завдяки своєчасному виявленню випадків заниження та приховування юридичними й фізичними особами митної вартості товарів, що підлягають обкладанню податком на додану вартість і акцизами, отриманню інформації про юридичних та фізичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з порушенням митного законодавства й правил реєстрації, а також про підозрілі факти відвантаження матеріальних цінностей на адресу конкретних юридичних і фізичних осіб тощо.
Для подальшого удосконалення спільної праці між органами податкової і митної служб потрібно:
- здійснювати постійні спільні заходи щодо виявлення незаконних операцій, що проводяться через міжнародні та національні банки, фірми, біржі з метою легалізації доходів, отримуваних злочинним шляхом, та приховування від оподаткування;
- проводити щоквартальні аналітичні дослідження з проблем, що торкаються інтересів обох служб.
В умовах розвитку ринкових відносин в Україні постійно збільшується кількість платників податків, зростають обсяги й ускладнюються методи роботи органів податкової служби. Постає необхідність використання й аналізу значних обсягів інформації, поданої переважно на паперових носіях, у тому числі й документах з факсимільними ідентифікаторами юридичної або фізичної особи (підписами, печатками). У звітніперіоди щоденний документооборот у податкових органах, особливо в великих містах, досягає десятків тисяч документів. Тож дедалі актуальнішою стає й проблема застосування сучасних інформаційних технологій у процесі автоматизації діяльності всіх структур системи, тобто таких технологій, які дали б змогу обробляти практично весь масив інформації з прийнятною швидкістю.
Наприклад, зростаючий потік інформації на паперових носіях, пов'язаний із удосконаленням роботи з фізичними особами, зумовлює просто необхідність обов'язкового застосування "сканерних" технологій для автоматичного зчитування декларацій про доходи громадян. Але для цього, на нашу думку, одночасно потрібно спеціально розробити й декларацію, форма якої передбачала б відображення не тільки отриманих фізичною осо-бою доходів з різних джерел, а й можливих податкових пільг, оскільки без цього неможливі ні зчитування інформації швидкодіючими сканерами, ні її дешифрування (розпізнання) та наступне використання в прикладних програмних пакетах. Вважаємо, що саме подальше впровадження машинно-орієнтованих звітних документів платників податків дозволить різко підвищити продуктивність їх опрацювання в податкових органах і розв'язувати завдання з оподаткування на якісно новому рівні, за стандартами розвинених країн. До того ж, саме автоматизація окремих робочих процесів у податковій системі уможливлює реальне зниження, а то й цілковите виключення суб'єктивного впливу окремих її працівників на результативність колективної праці. І тільки справді професійний підхід до впровадження засобів інформаційних технологій забезпечить необхідну об'єктивність і конфіденційність роботи з інформацією за рахунок використання спеціальних засобів її захисту та забезпечення тільки санкціонованого доступу до неї. Адже відомо, що інформація - "продукт", що швидко псується.
Оперативність отримання даних, особливо сьогодні, має вирішальне значення. Нинішні, традиційні для нас способи обміну інформацією, доставки документів і їх юридичного оформлення стають малопридатними, оскільки ще до моменту отримання інформація в них може виявитися вже неактуальною, такою, що втратила свою цінність або потребує уточнень і змін. Необхідна оперативність сьогодні досягається тільки за рахунок використання обчислювальної техніки (ОТ) і новітніх систем передачі даних (СПД).
Водночас слід враховувати, що електронні повідомлення під час їх передачі за допомогою ліній зв'язку і зберігання в комп'ютерах можуть викривлятися з технічних або інших причин. Можуть бути як випадкові, так і навмисні зміни, тобто фальсифікація інформації третіми особами.
Як правило, отримані через комп'ютерну мережу документи виводяться з пам'яті машини на паперовий носій і для надання їм юридичної сили знову повинні оформлятися в установленому порядку, тобто підписуватися відповідальною особою і скріплюватися печаткою відповідного підприємства (організації). А це практично перекреслює всі переваги СПД, зокрема електронної пошти, перед традиційним пересиланням документів (поштою, кур'єром).
Суттєво полегшити роботу з виявлення потенційних та очевидних неплатників податків могли б автоматичні комп'ютерні системи. Але в процесі розробки цих систем слід використовувати точну формалізацію методик автоматичного вибору платників податків для контрольних перевірок і виявлення неплатників.
Таким чином, запропоновані шляхи реформування податкового контролю сприятимуть підвищенню його оперативності, що дозволить своєчасно виявляти неплатників податків.
Література:
1. Порядок взаємного інформування органів державної контрольно-ревізійної служби України та органів державної податкової служби України про факти фінансових порушень та вжиті заходи: затв. наказом ГоловКРУ і ДПА України від 22.12.2001 р. № 2143/514. - Ліга-Закон.
2. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.99 р. № 112. - Ліга-Закон.
3. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.90 № 509-XII. - www.Liga.Kiev.ua.
4. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 22.05.97. № 283/97 - ВР.- www.Liga.Kiev.ua.
5. Про податок на додану вартість. Закон України від 03.04.97. № 168/97 - ВР. - www.Liga.Kiev.ua.
6. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.91. № 1251-XІІ.- www.Liga.Kiev.ua.
7. Регламент взаємодії між органами державного контролю у сфері фінансів та економіки: затв. ДПА України, ГоловКРУ, Антимонопольним комітетом, Держказначейством, Пенсійним фондом, Державною інспекцією з контролю за цінами Міністерства економіки України 14.07.99 та погоджено з віце-прем'єр-міністром України 27.07.99.- www.Liga.Kiev.ua.

 
 

Цікаве

Загрузка...