WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Діючий стан системи податкового контролю та шляхи її реформування - Реферат

Діючий стан системи податкового контролю та шляхи її реформування - Реферат

спільне використання таких важливих банків даних, як реєстр платників податків з додатковими обліковими характеристиками, спільний банк даних про порушення податкового законодавства, банк даних про рух надходжень до державного бюджету від юридичних і фізичних осіб на їхніх особових рахунках тощо. Всесвітній досвід переконує в тому, що впровадження досягнень інформаційних техно-логій є найбільш прогресивним і економічно ефективним напрямом у роботі підприємств і організацій будь-якої сфери діяльності, в тому числі і в роботі податкових органів. Крім того, постійне вдосконалення інформаційних технологій дозволяє зробити висновок про те, що продуктивність і якість роботи таких систем підвищуватимуться й надалі,до того ж при незначному зростанні їх вартості.
Після прийняття Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", починаючи з дати набрання ним чинності, з 01.04.2001 р. обмежено повноваження органів внутрішньовідомчого контролю та ГоловКРУ з перевірки додержання податкового законодавства. Такий підхід є правильним, оскільки під час створення податкової служби й передбачалося, що її основним завданням відповідно до ст. 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" [3] є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства. Однак потрібно враховувати, що перевіряти правильність сплати податків неможливо без глибокої перевірки обґрунтованості використання сировини та матеріалів у процесі виробництва та правильності нарахування заробітної плати; достовірності обліку витрат виробництва; законності операцій з давальницькою сировиною; дотримання еквівалентності бартерних операцій з подібними та неподібними запасами чи основними засобами, законності інвестиційної діяльності тощо.
Зауважимо також, що багато проблем виявляється й у процесі перевірки віднесення з порушенням вимог Закону планово-збитковими державними підприємствами сум податку на додану вартість до валових витрат, зокрема у разі оплати товарів (робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів.
Досвід співпраці органів ГоловКРУ й ДПА України не раз висвітлювався в періодичній пресі, проте нагальних проблем ще багато. Для вирішення неузгоджених питань ГоловКРУ й інформування органів державної контрольно-ревізійної служби України та органів державної податкової служби України про факти фінансових порушень та вжиті заходи" [1].
Цей Порядок передбачає, зокрема, встановлення механізму надання інформації про факти виявлених за результатами ревізій (перевірок) порушень фінансової дисципліни, регулювання обігу готівки та порядку ведення бухгалтерського обліку, які свідчать про можливе заниження об'єкта або бази оподаткування. Крім того, встановлено, що коли під час проведення ревізій (перевірок) виявляються істотні порушення порядку ведення бухгалтерського обліку, які свідчать про ухилення платника від сплати податку, орган контрольно-ревізійної служби повинен терміново повідомити податкову службу про виявлені порушення з метою забезпечення одночасного проведення ревізії (перевірки). Це добре. Але, на нашу думку, все-таки питання взаємодії цих державних контролюючих органів цілковито не врегульовано.
Удосконалювати взаємодію податкових органів і державної контрольно-ревізійної служби доцільно, здійснюючи податковими органами контроль за додержанням податкового законодавства підприємствами після перевірки їхньої фінансово-господарської діяльності державною контрольно-ревізійною службою та відображення результатів такої перевірки в акті ревізії, а також розширюючи спільне проведення ревізій.
До речі, спільне проведення ревізій передбачено "Порядком координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами" [2]. До складу контролюючих органів, зазначе-них у цій постанові, доцільно включити й органи Рахункової палати. Крім того, у чинному Регламенті потрібно також передбачити форми співпраці всіх контролюючих органів.
Практика свідчить, що стан сфери економіки на цей час характеризується подальшим розвитком і поглибленням кримінальних тенденцій. Тож податковим органам доцільно, на нашу думку, й надалі передбачати здійснення заходів щодо розширення взаємодії з право-охоронними органами (органами внутрішніх справ, служби безпеки), а також митними органами. Основою взаємодії з правоохоронними органами мають бути законодавчі й нормативні документи, методичні розробки, спільні накази тощо. У цих документах слід чітко визначати межі взаємної співпраці, обміну інформацією, права та обов'язки сторін. Останнім часом під час виконання оперативних службових завдань дедалі більшого значення набувають координація і організація взаємодії підрозділів як податкової міліції, так і правоохоронних органів. Однак хоч і ті, й ті прагнуть інтеграції, остаточно проблема обміну інформацією залишається нерозв'язаною. Є просто-таки нагальна потреба у зближенні інформаційних ланок державних податкових інспекцій, державного митного комітету, органів внутрішніх справ, служби безпеки, державної контрольно-ревізійної служби, прокуратури, звичайно ж, із дотриманням в окремих випадках вимог щодо статусу таємності інформації. Вважаємо, що таке зближення було б на користь усім і сприяло б насамперед підвищенню ефективності координації спільних зусиль.
Дослідження взаємодії правоохоронних органів з податковими свідчить про те, що запити про надання податківцями інформації, необхідної для виявлення й припинення податкових злочинів і правопорушень, яких припускаються юридичні й фізичні особи, а також запобігання їм виконуються іноді із запізненням. А тому необхідно, на нашу думку, насамперед розробити нормативно-правовий документ, який регламентував би ступінь відкритості інформації та процедуру передачі потрібних правоохоронцям даних органами податкової служби. Наявність у правоохоронних органів баз необхідних даних про юридичних і фізичних осіб дасть їм змогу створити й упровадити в практику своєї роботи систему профілактичних заходів щодо запобігання податковим злочинам і правопорушенням з урахуванням багаторічного досвіду їх виявлення в різних галузях діяльності.
Важливим аспектом діяльності органів податкової служби є

 
 

Цікаве

Загрузка...