WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Галузеві аспекти фінансового аналізу в податковому аудиті - Реферат

Галузеві аспекти фінансового аналізу в податковому аудиті - Реферат

підприємства фактично фінансують свої запаси за рахунок постачальників (електроенергетика, вугільна промисловість). Але в масштабах національної економіки кризу неплатежів, що мала винятково негативний вплив, можна вважати подоланою. Тому посилання керівників підприємств на несплату за готову продукцію, треба співставити з загальною картиною в галузі;
- переробка сировини в готову продукцію зі сплатою за виробничі послуги контрагентів, отриманням грошей на виплату зарплати і зборів. На промислових підприємствах, особливо в базових галузях, витрати грошових коштів на виплату зарплати і зборів відносно незначні порівняно з сумами сплат постачальникам. Але саме на промислових підприємствах на сьогодні ще залишилася велика заборгованість по заробітній платі (досить згадати вугільну промисловість);
- відвантаження готової продукції споживачам, внаслідок чого виникає дебіторська заборгованість. Її розмір і групування по строках виникнення залежить від прийнятих умов оплати і масштабів діяльності підприємства. Строки погашення дебіторської заборгованості залежать від характеру господарської діяльності. Наприклад, енергорозподілювальні мережі теоретично повинні отримувати плату за використану електроенергію щомісячно і регулярно, в той час як у галузях важкого машинобудування, суднобудування надходження грошей регламентується угодами на виконання окремих замовлень і може бути нерегулярним. Підприємства, що виробляють товари широкого попиту, як правило, не мають проблем зі сплатою за свою продукцію, бо не відпускають її в борг. Базові галузі економіки такої можливості не мають і ситуація там значно важча;
- після погашеннядебіторської заборгованості підприємство розра-ховується за кредит і закуповує нову партію матеріалів. Періодично підприємство отримує довгострокові кредити для оновлення основних засобів. Але оскільки в українських умовах отримання довгострокового кредиту практично неможливе, то для українських підприємств це виливається у більш активну фінансову діяльність (випуск нових акцій, пошук інвесторів тощо). Промислові підприємства мають найбільшу питому вагу основних засобів у структурі балансу, тому рух коштів від інвестиційної діяльності у них особливо активний. Щодо операцій, пов'язаних з придбанням фінансових інвестицій, то вони проводяться відносно рідко.
Ознайомлення з характером господарського циклу і його впливом на динаміку і структуру грошових потоків буде дуже корисним.
Для податкового інспектора значний інтерес складають показники, що характеризують питому вагу грошових коштів, витрачених на сплату податків. Якщо порівняно з попереднім періодом суттєво змінюється структура надходжень і витрат грошових коштів, то необхідно з'ясувати причини цього явища. Не виключено, що підприємство задіяло певні схеми ухиляння від сплати податків. Для виробничих галузей (машинобудування, металургія, вугільна промисловість) характерна така ситуація, коли підприємство, маючи податкову заборгованість, відкриває кредитну лінію в банку під заставу майнових прав на кошти за відвантажену продукцію своїх споживачів (тобто, простіше, під дебіторську заборгованість). Кредит не оподатковується і не спрямовується на погашення податкових зобов'язань, а кошти за відвантажену продукцію податкова служба не має права списати, бо вони є об'єктом застави і банк має на них першочергове право.
Проілюструємо аналіз грошових потоків одного з підприємств пивоварної галузі (табл. 2).
Як бачимо, для обох промислових підприємств характерна висока питома вага витрат на сировину і матеріали. Хлібзавод вирізняється в цьому аспекті, оскільки галузь дуже малорентабельна. Звертає на себе увагу неоднакове податкове навантаження підприємств окремих галузей. Якщо пивзавод відраховує в бюджет близько 12 % всіх грошових надходжень, то торговельне підприємство - лише 5 %. Зате у нього дуже велика питома вага так званих інших витрат, які потребують особливої уваги при перевірці.
Велике значення для платоспроможності підприємства і регулярного надходження податкових платежів до бюджету має повне погашення дебіторської заборгованості. Тому податковий аудитор повинен оцінити стан погашення дебіторської заборгованості. Розглянемо методику оцінки на прикладі двох підприємств з різних галузей - уже знайомого пивоварного заводу і нафтотранспортної компанії.
Таблиця 2
Рух грошових коштів на підприємствах різних галузей
Таблиця 3
Структура оплати за реалізовану продукцію пивоварного
підприємства в І півріччі 2001 року (тис. грн)
Таблиця 4
Структура оплати за реалізовану продукцію нафтотранспортної
компанії за 9 місяців 2002 року (тис. грн)
Як бачимо, картина в двох галузях протилежна. У пивоварній галузі проблем зі сплатою немає, оскільки підприємства просто не відвантажують товар тим, хто не сплачує за нього, і значна частина товару відпускається за готівку. У нафтотранспортній галузі сплачена лише половина відвантаженого товару, і до того ж тільки трохи половини платежів підприємство отримало готівкою. Велике значення тут має те, що нафтотран-спортна компанія має технічні труднощі з припиненням поставок злісним неплатникам. Відповідно можна зробити висновок, що під час податкової перевірки нафтотранспортної галузі необхідно приділити набагато більше часу і уваги перевірці дебіторської заборгованості. Оскільки бюджет отримує більше третини платежів компанії не від неї, а від її дебіторів, необхідно докласти додаткових організаційних зусиль. Така схема ускладнює ведення бухгалтерського обліку, не кажучи вже про те, що в функції податкової служби в жодній країні світу не входить вибивання платежів з дебіторів.
Література:
1. Методичні рекомендації з організації кабінетного аудиту (для юридичних осіб): Наказ ДПА України від 25.11.2002 № 567.
2. Методичні рекомендації щодо складання Національного плану проведення документальних пере-вірок суб'єктів підприємницької діяльності на 2001 рік.: Затв. наказом ДПА України від 07.11.2000 № 580.
3. Карлин Т., Макмин А. Анализ финансовых отчетов на основе GAAP.- М.: Инфра-М, 2001.
4. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М., 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...