WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Галузеві аспекти фінансового аналізу в податковому аудиті - Реферат

Галузеві аспекти фінансового аналізу в податковому аудиті - Реферат

нестача оборотних коштів. Власний капітал в усіх чотирьох галузях від'ємний. У пивоварній галузі це можна списати на швидкі темпи нарощування виробничих потужностей (що підтверджується незначним, але позитивним значенням чистого оборотного капіталу), в будівництві - це наслідок високої питомої ваги незавершеного виробництва у зв'язку з тривалим операційним циклом, а також дебіторської заборгованості внаслідок неплатоспроможності значної частини замовників. Але в електроенергетиці це знову ж таки наслідок кризи неплатежів. Усі галузі, крім пивоварної, мають низьку рентабельність продажу, аж до від'ємного значення на автотранспорті. Причини цього потребують окремого аналізу, але треба взяти до уваги великий тіньовий оборот автопослуг. Як правило, за наявності великого обсягу необліковуваної продукції або послугпідприємство стає збитковим за даними фінансової звітності.
Крім того, автопідприємства, порівняно з іншими, відрізняються невеликими розмірами (середній дохід на одне підприємство по вибірці складає всього 2,8 млн грн на рік, у той час як наступна за значенням цього показника житлово-будівельна промисловість отримує 34,7 млн грн) і дуже низькою заробітною платою. Усе це також може свідчити про невідображення в обліку частини послуг і виплату зарплати в конвертах.
Показники оборотності окремих видів активів відображають особливості операційного циклу і грошових потоків галузей. Найнижчий показник оборотності запасів у пивоварній галузі свідчить, головним чином про сезонний характер закупівлі основної сировини. В Україні хмелю і якісного ячменю не вистачає, тому підприємства вимушені закуповувати їх на кілька місяців вперед. Це призводить до іммобілізації оборотних коштів і низької оборотності запасів. Досить показовим є показник оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості. У пивоварній галузі проблем з дебіторами немає, бо продукція просто не відпускається тим, хто за неї не платить. Зате кредиторська заборгованість обертається вкрай повільно. Можливо, це пов'язано з тим, що її частина виникла в результаті спорудження об'єктів основних засобів, але, мабуть, найшвидше головна причина - у використанні коштів кредиторів для фінансування розвитку. У решті галузей оборотність дебіторської і кредиторської заборгованості дуже низька, що дуже негативно впливає на їх фінансовий стан. Ще один промовистий показник - коефіцієнт покриття відсотків. Лише в пивоварній галузі він знаходиться на пристойному рівні, що свідчить про те, що завдяки високій рентабельності і нарощуванню обсягів виробництва її підприємства мають доступ і зацікавленість до кредитування. У інших галузях відсотки за кредит поглинають від третини до всього прибутку - це за умови, що підприємства будівництва і електроенергетики, що потрапили до вибірки, скоротили обсяг реалізації порівняно з попереднім роком. А в автотранспортній галузі обсяг реалізації зріс незначно.
Але якщо подивитися на фінансові результати окремих підприємств у кожній галузі, то вони досить різні. Практично в кожній галузі (крім електроенергетики) сформувалася група лідерів, що відзначаються позитивними темпами зростання, навіть якщо галузь у цілому демонструє зворотну тенденцію. Є також і аутсайдери. У пивоварній галузі, незважаючи на цілком благополучну загальну картину, є підприємства на межі банкрут-ства. Це дрібні регіональні виробники, які не змогли знайти інвестора і модернізувати виробництво. Вони програють цінову конкуренцію, оскільки мають більш високі витрати. Але серед них трапляються і такі, що з року в рік показують великі збитки у звітності і при цьому не банкрутують. Податковий аудит повинен особливо зацікавитися такими підприємствами і джерелами їх незвичайної фінансової "життєздатності".
Групування підприємств галузі за обсягом виробництва, фінансовими результатами, продуктивністю праці з наступним порівнянням їх фінансових показників є дуже корисним, оскільки його головна мета - виявити підприємства, які потрапили "не туди" за своїми фінансовими результатами, виявити суперечності в динаміці або значеннях окремих фінансових показників. Аналіз також дає уявлення про загальні проблеми галузі.
Другий напрям фінансового аналізу, що може дати корисну інформацію для податкового інспектора, - це аналіз грошових потоків галузі і підприємства.
Грошові потоки галузі мають велике значення для проведення податкового аудиту, оскільки податки в бюджет сплачуються винятково в грошовій формі. Нестача грошових коштів для підприємства є фактором фінансового ризику. З кожним роком банкрутують усе більше підприємств, причому головна причина банкрутства полягає у відсутності ліквідних коштів.
Особливістю вивчення грошових потоків підприємства є те, що це неможливо зробити лише на основі фінансової звітності. З внутрішніх даних ДПС необхідно взяти дані про минулу динаміку податкових платежів платника і динаміку податкових платежів у цілому по галузі. Але в податковій звітності окремого підприємства немає інформації для аналізу його грошових потоків. Це висуває на передній план проблему достовірності не тільки податкової, але і фінансової звітності.
Як відомо, в Україні прийнятий непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів. Важко сказати, чому саме він був обраний, але безумовно, порівняно з прямим методом він дає мінімум аналітичних можливостей. Тому податковий інспектор вимушений складати касовий план підприємства самостійно, але це можливо тільки після початку документальної перевірки, коли інспектор перевантажений іншими проблемами і завданнями.
Тепер спробуємо визначити галузеві особливості в грошових потоках. Зрозуміло, що навіть за однакових розмірів чистого прибутку підприємства, які належать до різних галузей, матимуть різну структуру грошових потоків як по видах діяльності, так і всередині них. Це зумовлено розбіжностями в характері їх господарського циклу. Наприклад, господарський цикл промислових підприємств включає такі етапи:
- закупівля сировини, для чого часто використовуються корот-кострокові кредити, особливо за умови розширення виробництва. У деяких галузях розмір кредиторської заборгованості дуже високий, оскільки

 
 

Цікаве

Загрузка...