WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрішній контроль як передумова посилення ролі банків у фінансовій системі України - Реферат

Внутрішній контроль як передумова посилення ролі банків у фінансовій системі України - Реферат

оскільки протилежна позиція призводить до логічного парадоксу, аналогічно викладеного вище. А саме: складання звітності для інших, крім контрольних, цілей повинно бути спочатку орієнтовано на невірогідність, неповноту, необ'єктивність і невчасність. І лише завдяки внутрішньому контролю звітність залишається якісною. Міркування про перспективи боротьби з явно протиправним середовищем наведені вище.
Як останню з запропонованих цілей, розглянемо забезпечення уникнення залучення кредитної організації та її службовців у здійсненні протиправної діяльності. Дана мета багато в чому нагадує іншу - "забезпечення дотримання нормативно-правових актів". По суті - це заходи з іншого боку, оскільки недотримання нормативних актів є ні чим іншим, як здійснення протиправної діяльності. Проте за своєю формою ці дефініції значно відрізняються. Порівняймо:
"забезпечення дотримання нормативних актів" "забезпечення уникнення залучення кредитної організації і участі її і її службовців в здійсненні протиправної діяльності"
Фраза побудована в утверджуючій (позитивній) формі. Вона вказує на дію, що вимагається, схвалюється Фраза побудована в заперечливій (негативній) формі. Вказує на неприпустиму, засуджувану дію
Чи може форма дефініції бути тим ключовим чинником, який забезпечує унікальність мети і служить межею, що розділяє різні напрями діяльності? На нашу думку, може. Дотримання нормативних актів є обов'язковою умовою здійснення діяльності. Тому будь-яка діяльність повинна незалежно від наявності або відсутності контрольних процедур відповідати нормативним вимогам.
Проте навряд чи хто може гарантувати, що це відбуватиметься в обов'язковому порядку. Для того, щоб попередити подібні випадки, а якщо вони все ж таки відбудуться, - то для своєчасного їх виявлення, локалізації і мінімізації, необхідним є внутрішній контроль. З цього погляду внутрішній контроль також робить свій внесок у забезпечення дотримання нормативних актів. Проте якщо інші напрями діяльності забезпечують реалізацію мети безпосереднім виконанням вимог нормативних актів, то внутрішній контроль досягає того ж самого шляхом виключення дій, що не відповідають цій меті. Фактично його дії, методи і форми роботи спрямовані на захист кредитної організації від дій, що не відповідають поставленим перед нею цілям. Саме тому негативна (заперечлива) форма побудови дефініції мети внутрішнього контролю найбільш точно відповідає суті його діяльності. Як видається, мета, вказана в правому стовпчику таблиці, є унікальною саме для внутрішнього контролю і дозволяє відмежувати його від інших напрямів діяльності. Якщо яка-небудь процедура, суб'єкт внутрішньогосподарчого процесу, інформаційний потік і так далі направлені саме на уникнення залучення і участі в протиправній діяльності, цей елемент можна віднести до внутрішнього контролю.
Але недотримання нормативних актів, участь у протиправній діяльності - лише один і далеко не єдиний об'єкт внутрішнього контролю. Базельським комітетом із банківського нагляду були проаналізовані проблеми, що виникали в банках останнім часом. Аналіз проблем, що викликали серйозні збитки кредитних організацій, показав, що їх можна б було уникнути, якби банки мали ефективні системи внутрішнього контролю [15]. Такі системи допомогли б запобігти або своєчасно виявити проблеми, які привели до збитків, зменшуючи тим самим збиток, понесений кредитними організаціями. Отже, недопущення значних збитків також відноситься до цілей внутрішнього контролю. Сюди також можна віднести ризик втрати репутації, а також інші проблеми, небажані для кредитних організацій. Загальним для таких проблем терміном може служити поняття "несприятлива подія". Звідси, з урахуванням наведених вище міркувань, можна вивести формулу мети внутрішнього контролю: "захист кредитної організації від несприятливих подій".
Як несприятлива подія, можуть розглядатися різні явища, які перешкоджають реалізації головних цілей банку. Серед таких явищ, наприклад, можна відзначити значні збитки, підрив репутації банку, проведення операцій у збиток кредитної організації (розкрадання, в результаті конфлікту інтересів тощо), порушення нормативних правових актів, регулюючих банківську діяльність і інше. Накопичення незначних недоліків, яке може приводити до серйозних проблем, тобто можливість трансформації кількості в якість, також може розглядатися як несприятлива подія.
Зміст поняття "несприятлива подія" визначає обсяг функцій і об'єкт дії з боку внутрішнього контролю. Чим ширше поняття несприятливої події, тим більший обсяг завдань вирішує внутрішній контроль. Найширше значення припускає, що під несприятливою подією розуміється будь-яка подія, яка погіршує положення кредитної організації, незалежно від масштабів такої негативної події. Проте ухвалення такої концепції неминуче приведе до значного зростання витрат на організацію і проведення всіх необхідних заходів. Загальне зростання витрат може виявитися значно більш високим порівняно з потенційними вигодами від упровадження подібної системи. Чинник надмірно високих витрат на організацію і впровадження системи внутрішнього контролю сам по собі може розглядатися як несприятлива подія, оскільки знижує конкурентні можливості кредитної організації.
Кредитна організація, здійснюючипідприємницьку діяльність, вимушена приймати певні ризики. Ризик припускає можливість негативних явищ. Зусилля ж системи внутрішнього контролю направлені на виключення несприятливої події, отже, і ризику. У свою чергу повне виключення з практики можливості прийняття ризику означає неможливість отримання прибутку, що призводить до неефективності виробничої системи і до неможливості подальшого функціонування кредитної організації. Тому в питанні прийняття ризику між виробничою і контрольною системами існує природне здорове протиборство. Підсумок протиборства - це результат роботи системи заборон і противаг у загальній системі управління банку. Система заборон і противаг може бути налаштована на більший або менший ризик, що залежить від стратегії банку, зайнятої ним ринкової ніші і інших внутрішніх і зовнішніх умов. Конкретні параметри і обсяги дії внутрішнього контролю кредитна організація повинна визначити самостійно, при цьому, умови, що всі види реальних і потенційних ризиків, здатних привести до різних небажаних для кредитної організації подій, повинні бути ідентифіковані, і по них повинні бути ухвалені відповідні рішення.
Захист від несприятливих подій може здійснюватися різними способами. Проте, як зазначалося вище, основним значенням контролю служить завчасне, до виникнення кризових явищ, усунення недоліків. Це можливо тільки шляхом виключення спонукальних джерел несприятливої події.
Ефективну систему корпоративного управління банком необхідно пов'язувати з організаційною побудовою системи внутрішнього контролю, яка вважатиметься ефективною за наявності та належного функціонування чотирьох форм контролю (нагляду), таких як:
- нагляд з боку ради та вищого керівництва;
- нагляд з боку осіб, не залучених до повсякденного керівництва різними напрямами діяльності банку;
- безпосередній нагляд за різними сферами діяльності;
- належне управління ризиками, функція забезпечення дотримання законів і функція аудиту.
Відштовхуючись від мети внутрішнього контролю, прийнятої стратегії банку та існуючої системи заборон і противаг, можна дати визначення ефективності системи внутрішнього контролю. Воно необхідне як для формування в банку такої системи, так і при її оцінці. Ефективною є така система внутрішнього контролю, яка у встановлених межах захищає кредитну організацію від несприятливих подій та в результаті забезпечує рентабельність діяльності банку на достатньому рівні (виваженому вищим менеджментом банку).
Як повинен відбуватися захист від несприятливих подій? Які його основні форми і методи?

 
 

Цікаве

Загрузка...