WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз шляхів формування дивідендної політики спільного підприємства - Реферат

Аналіз шляхів формування дивідендної політики спільного підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз шляхів формування дивідендної політики спільного підприємства
Світова практика багата на різноманітні форми залучення іноземних інвестицій у вигляді створення спільних підприємств, транснаціональних компаній, лізингових фірм, підприємств, що цілком належать іноземним інвесторам тощо. Проте спільні підприємства з іноземним капіталом вва-жаються однією з найбільш ефективних форм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, найбільш динамічно розвиненим і ефек-тивним фактором економіки, що сприяє розвиткові необхідної ринкової інфраструктури держави.
Відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування", іноземні інвестиції в Україні можуть здійснюватися у формі часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств. Не виключена можливість існування СП і у випадку придбання іноземним інвестором в українських юридичних і фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України. Таким чином, законодавство України надає право іноземним інвесторам брати участь в українських підприємствах, тобто мати долю в статутному капіталі господарських товариств, створених в Україні.
Закон України "Про господарські товариства" передбачає створення українсько-зарубіжних СП у п'яти правових формах: акціонерне товариство; товариство з обмеженою відповідальністю; товариство з додатковою відповідальністю; повне товариство; командитне товариство.
Найпоширенішою в Україні є перша і друга організаційно-правові форми організації СП, які обумовлюють внески до статутного капіталу цінними паперами та розподілу прибутку у вигляді дивідендів. При створенні спільних підприємств у промисловості, банківській, страховій справах перевага надається акціонерній формі. У сфері послуг і торгівлі СП створюються товариства з обмеженою відповідальністю, що обумовлено малими розмірами статутного капіталу, простою процентною процедурою реєстрації, відсутністю необхідності випуску акцій. Незважаючи на форму створення, метою діяльності будь-якого СП є орієнтація на отримання підприємницького доходу, оскільки кожним із його співзасновників переслідується характерна для бізнесу мета - одержання прибутку. СП не вкладають кошти на соціальні потреби і не можуть задовольнитися простим збором відсотків за капітал, тому частина доходу, отримана учасниками від спільної діяльності, прирівнюється до виплати дивідендів.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика визначення дивідендів
Наведені формулювання підтверджують, що основними умовами нарахування та виплати дивідендів є обов'язкова наявність статутного капіталу та володіння корпоративними правами. Проте дані визначення викликають протиріччя в тлумаченні термінів "дивіденди" та джерел їх виплати. У першому випадку - це частина доходу, другому - частина чистого прибутку, третьому - частина прибутку спільного підприємства.
На думку автора, більш логічною є виплата дивідендів з чистого прибутку, оскільки досвід говорить про те, що такий підхід звільняє СП від технологічних, податкових та інших проблем. Розподіляється прибуток СП у вигляді дивідендів згідно з чинним законодавством і статутом підприємства пропорційно до внесків вітчизняних та іноземних учасників до статутного капіталу. Але очевидно, що зарубіжний партнер розраховує отримати дивіденди на рівні, принаймні не нижчому звичайної процентної ставки. Звідси випливає, що вимоги іноземних учасників щодо рівня доходів на вкладений капітал становлять не менше 15-18 %.
Облік дивідендів, отриманих від спільних підприємств, ведеться відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" за методом участі в капіталі.
Акції або частки в статутному капіталі СП є активами, які інвестори вкладають з метою збільшення прибутку, також і за рахунок одержуваних дивідендів. Такі активи інвесторів називають фінансовими інвестиціями, а дивіденди, які необхідно одержати за фінансовими інвестиціями, відоб-ражаються як фінансовий дохід інвестора. Дохід визначається в той період, коли об'єкт інвестування оголосив про виплату дивідендів (рис. 1).
Рис. 1. Умови визнання доходу від здійснення фінансових інвестицій у СП
Отже, фінансові інвестиції в спільну діяльність - це активи (переважно у формі цінних паперів), які утримуються підприємством із метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо) зростання вартості капіталу або інших вигод для інвесторів. Інвестування іноземних інвесторів у цінні папери передбачає різні цілі. Основна з них - одержання в перспективі прибутку від інвестицій, встановлення офіційних відносин або контролю над СП. Їх очікування направлені на одержання визначених дивідендів, зростання курсу акцій і відшкодування вкладеного капіталу. Відповідно цінність СП для акціонерів можна підвищити трьома способами: виплатою дивідендів, підвищенням курсу акцій та проведенням виплат готівкою. На практиці це означає - керувати спільним підприємством так, щоб одержувати готівкові кошти, а не звітний прибуток.
Порядок відображення одержаних дивідендів у бухгалтерському обліку у підприємства інвестора може бути різним. Це залежить від того, до якої групи належить підприємство, одержує дивіденди від об'єкта інвестування:
- перша група - підприємства, що володіють акціями (частками) в статутному капіталі асоційованих, дочірніх або спільних підприємств;
- друга група - підприємства, що володіють акціями (частками в статутному капіталі) підприємств, які не можна віднести до асоційованих, дочірніх або спільних підприємств5.
Таким чином, дохід від інвестицій у спільні підприємства, на які інвестор має суттєвий вплив, що визнаний тільки в сумі отриманих ди-відендів або здійснює контроль за діяльністю об'єкта інвестування не може адекватно показати справжній дохід від інвестицій. Дивіденди можуть мати лише незначний зв'язок із результатами діяльності спільного підприємства, а інвестор, який впливає на діяльність об'єкта інвестування, несе повну відповідальність за рівень рентабельності інвестицій. Тому використання методу участі в капіталі для оцінки фінансових інвестицій у спільні підприємства підвищує інформативність фінансової звітності інвестора.
Концепцію оцінки інвестицій за методом участі в капіталі можна описати так. Вважають, що інвестор заробив дохід від інвестицій, але не в сумі одержаних дивідендів. Його дохід розраховується виходячи з частки такого інвестора в статутному капіталі спільного підприємства. Тому, якщо спільне підприємство в звітному періоді одержало прибуток, то у балансі інвестора збільшують балансову вартість інвестиції і відображають дохід від інвестицій. Дивіденди, нараховані спільним підприємством, розглядаються інвесторами як повернення частки вкладених інвестицій. У разі, коли СП у звітному періоді одержало збиток, у балансі інвестори зменшують балансову вартість фінансової інвестиції і відображають втрати від фінансових інвестицій. Отже, хочабалансова вартість

 
 

Цікаве

Загрузка...