WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз суб’єктів господарювання за даними податкових декларацій - Реферат

Аналіз суб’єктів господарювання за даними податкових декларацій - Реферат

доданої (новоствореної) вартості:
КПН= НОП/ ВП+ФОП+ АЗ+ НОП,
де КПН - коефіцієнт податкового навантаження новоствореної вартості;
НОП - загальна сума нарахованих обов'язкових внесків (податків і зборів);
ВП - валовий прибуток;
ФОП - витрати на оплату праці (ДПП, ряд 04.3);
АЗ - сума амортизаційних відрахувань (ДПП, ряд 07 К 1).
Важливим моментом оптимізації оподаткування суб'єктів господарювання є аналіз у динаміці сум податків і зборів та бази оподаткування, який здійснюється в такій послідовності:
- співставляються темпи зміни доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) з динамікою сум податків і зборів, що включаються в ціну реалізованої продукції;
- співставляються темпи зміни оподаткованого прибутку з динамікою сум податку на прибуток;
- співставляються темпи зміни фонду оплати праці з динамікою сум податків на доходи фізичних осіб і страхових зборів.
Для обчислення показників темпів приросту (зниження) використовують такі алгоритми:
Темп приросту доходу (виручки) від реалізації продукції:
Тор - показник приросту (зниження) доходу від реалізації продукції(робіт, послуг);
ОР1 - дохід від реалізації продукції за звітний період (ДПП ряд 01.1зп);
ОР0 - дохід від реалізації продукції за відповідний період минулого року (ДПП ряд 01.1мп).
Темп приросту прибутку, що підлягає оподаткуванню:
де Тпо - показник приросту (зниження) оподаткованого прибутку;
ПО1 - прибуток, що підлягає оподаткуванню за звітний період (ДПП, ряд 11 зп);
ПО0 - прибуток, що підлягає оподаткуванню за відведений період минулого року (ДПП, ряд 11мп).
Темпи приросту витрати на оплату праці:
де Тфоп - показник приросту (зниження) фонду оплати праці;
ФОП1 - фонд оплати праці за звітній період (ДПП, ряд 04.3 зп);
ФОП0 - фонд оплати праці за відповідний період минулого року (ДПП, ряд 04.3 мп).
Темп приросту (зниження) податку на додану вартість:
ТПДВБ - показник приросту (зниження) податку на додану вартість;
ПДВБ1 - сума сплати ПДВ до бюджету за звітний період (ДПДВ, ряд 21зп);
ПДВБ0 - сума сплати ПДВ до бюджету за відповідний період минулого року (ДПВБ, ряд. 21 мп).
Темп приросту (зниження) податку на прибуток:
де ТНП- показник приросту (зниження) податку на прибуток;
НП1 - нарахована сума податку на прибуток за звітний період (ДПП, ряд 12 зм);
НП0 - нарахована сума податку на прибуток за відповідний період минулого року (ДПП, ряд 12 мп).
Темп приросту (зниження) сум страхових зборів:
де Тсз - показник приросту (зниження) страхового збору;
СЗ1 - сума страхового збору за звітний період (ДПП, ряд 04.4 зп);
СЗ0 - сума страхового збору за відповідний період минулого року (ДПП, ряд 04.4 мп).
Темп приросту (зниження) загальної суми нарахованих обов'язкових платежів:
де ТНОП - показник приросту (зниження) обов'язкових платежів;
НОП1 - нараховані обов'язкові платежі за звітній період;
НОП0 - нараховані обов'язкові платежі за відповідний період минулого року.
Сигнальним параметром можливого ухилення від сплати податків є наявність таких негативних тенденцій, як відставання: темпів приросту податку на додану вартість від темпів приросту доходу (виручки) від реалізації продукції ( ТПДВБ < ТОР); темпів приросту податку на прибуток від динаміки оподаткованого прибутку (ТНП < ТПО ); темпів приросту податку на дохід фізичних осіб і страхових зборів від динаміки фонду оплати праці (ТСЗ < ТФОП ). Наявність тенденції спаду загальних сум обов'язкових платежів при стабільності баз оподаткування (ТНОП < ТОР - ТПО - ТФОП) також свідчить про можливість ухилення від сплати окремих податків, зборів і платежів.
Результати фінансового експрес-аналізу за даними податкових декларацій можуть бути використані при визначенні зон ризику ухилення від сплати податків, резервів розширення бази оподаткування та при виборі суб'єктів господарювання для документальної перевірки безпосередньо на підприємстві.
Головними напрямами поглиблення аналізу є: аналіз грошових потоків, аналіз потоків матеріальних ресурсів, аналіз розрахунків з постачальниками і споживачами, аналіз зовнішньо-економічної діяльності.
Експрес-аналіз платників податків сприяє виявленню резервів збільшення податкових надходжень до бюджету, фактів ухилення від сплати податків та може слугувати інформаційною базою обґрунтування оптимальності оподаткування суб'єктів господарювання.
Враховуючи те, що податкова політика є економічним інститутом, для якого характерна ієрархічна структура реалізації рішень, то об'єктивно виникає необхідність проведення на кожному підприємствіаналітичної роботи щодо стану їх розрахунків із бюджетом. Основні завдання такого аналізу - визначення структури і динаміки податків, які відраховуються до бюджету; вивчення причин і визначення факторів, що впливають на зміну розмірів сплачуваних податків. Важливим моментом є також проведення детального аналізу кожного податку і визначення його впливу на результативні показники діяльності підприємств. Проведення такого аналізу на рівні підприємств дозволить їм у наступних періодах, врахувавши дію чинників, які зумовили негативні тенденції у розвитку, покращити результати своєї фінансово-господарської діяльності, що сприятиме ефективнішому надходженню платежів до бюджету різних рівнів.
Література:
1. Білоус В.Т., Ніколаєв В.П., Чугаєв А.О. Аналіз податкових надходжень: проблеми методології. - Ірпінь, 2003. - 231 с.
2. Волков Ю.С. Аналіз фінансових результатів діяльності платників податків за даними податкових декларацій // Трансформація курсу "Економічний аналіз діяльності підприємства": Тези доповідей міжнародної наукової методичної конференції (16-17 травня 2002 р.). - К.: КНЕУ, 2002. - С. 94-96.
3. Волков Ю.С. Сучасні аспекти методики фінансового аналізу платників податків. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю // Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-22 листопада 2002 р. м. Черкаси). - Черкаси: УДТУ, 2002. - С. 69-72.
4. Волков Ю.С. Модель фінансового аналізу в системі оподаткування підприємств // Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми: Матеріали науково-практ. конференції 18-19 грудня 2003 року. - Ірпінь: ДПАУ, НАДПСУ, 2004. - С. 63-70.
5. Волков Ю.С. Фінансовий аналіз в процесі податкового планування суб'єктів малого підприємства // Розвиток методології і методики податкового аудиту: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-27 березня 2004 року). - Ірпінь: ДПАУ, НАДПСУ. 2004. - С. 227-234.
6. Давликамова Г.В. Налоговый анализ как составная часть анализа хозяйственной деятельности предприятия // Финансы. - № 8. - 2001. - С. 40-42.
7. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2001. - 504 с.
8. Ковалев В.В Финансовый анализ: методы и процедуры. - М: Финансы и статистика, 2002. - 559 с.
9. Москаленко В., Афонін О. Ризикоорієнтована система відбору платників податків до податкового аудиту // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 25-27 березня 2004 року. - НАДПСУ, 2004. - С. 12-13.
10. Жерлицин Д.М. Финансовый анализ в системе налогового менеджмента предприятия // Трансформація курсу "Економічний аналіз діяльності підприємства": Тези доповідей міжнародної наукової методичної конференції. (16-17 травня 2002 р.). - К.: КНЕУ, 2002. - С. 161-165.
11. Податковий аудит: Навчальний посібник / За заг. ред. В.А. Онищенка, А.О. Чугаєва - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. - 397 с.
12. Павленко А.Ф., Чумаченко М.Г. Трансформація курсу "Економічний аналіз діяльності підприємств": Наук. доповідь. - К.: КНЕУ, 2001 - 38 с.
13. Чугаєв А.О. Податкові аспекти трансформації курсу "Економічний аналіз". Проблеми формування ринкової економіки: Між. від. наук. зб., заснований у 1992 р.: Спец. випуск "Трансформація курсу "Економічний аналіз діяльності підприємства". - К.: КНЕУ, 2002. - С. 535-549.

 
 

Цікаве

Загрузка...