WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз суб’єктів господарювання за даними податкових декларацій - Реферат

Аналіз суб’єктів господарювання за даними податкових декларацій - Реферат

(ф. 2 ряд 035, гр. 3);
Dо - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за попередній період (ф. 2 ряд 035, гр. 4);
Коефіцієнт приросту (зниження) валюти балансу (Так):
,
де А1К - середньорічна вартість активів підприємства у звітному періоді (ф. 1, ряд 280 (гр. 3 + гр. 4) / 2 за звітний період);
А0К - середньорічна вартість активів підприємства у попередньому періоді (ф. 1, ряд 280 (гр. 3 + гр. 4) / 2 за попередній період).
Відставання динаміки податкових надходжень до бюджету від темпів приросту валюти балансу, доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) і прибутку може свідчити про можливі ухилення від сплати обов'язкових внесків (податків і зборів).
Для оцінки поточної податкоспроможності як складової платоспроможності з урахуванням деяких особливостей, які випливають із специфіки цілей, призначення і задач фінансового аналізу платників податків обчислюють за даними балансу такі показники - фінансові коефіцієнти:
- коефіцієнт абсолютної податкоспроможності (відношення грошових засобів до податкових зобов'язань);
- коефіцієнт поточної (швидкої) податкоспроможності (відношення високоліквідних активів до податкових зобов'язань);
- коефіцієнт загальної податкоспроможності (відношення оборотних активів до податкових зобов'язань);
- коефіцієнт абсолютного покриття обов'язкових внесків (відношення грошових засобів до податків і зборів);
- коефіцієнт швидкого (поточного) покриття обов'язкових внесків (відношення високоліквідних активів до податків і зборів);
- коефіцієнт загального покриття обов'язкових внесків (відношення оборотних активів до податків і зборів).
У теперішній час, коли подання фінансової звітності податковим органам відмінено, перспективи розвитку систематизованого фінансово-податкового аналізу пов'язані з розробкою нових аналітичних коефіцієнтів із застосуванням інформаційних баз, наведених у податковій звітності.
Один із варіантів моделі експрес-аналізу діяльність підприємств на основі даних податкових декларацій наведено у таблиці 1.
Призначення аналітичної таблиці - характеристика динаміки валових доходів і валових витрат, фінансових результатів і сум нарахованих податків і зборів, податкового зобов'язання і податкового кредиту з податку на додану вартість, показників ефективності системи оподаткування і оцінки стану можливостей ухилення від сплати податків та ряду інших інформаційних аналітичних коефіцієнтів для оперативного аналізу підпри-ємств - платників податків.
На основі податкових декларацій можуть бути розраховані такі фінансові коефіцієнти:
- коефіцієнт рентабельності операційної діяльності;
- коефіцієнт рентабельності продаж;
- коефіцієнт рентабельності витрат;
- коефіцієнт зарплатомісткості продукції;
- коефіцієнт податкового тиску;
- коефіцієнт ефективності оподаткування;
- коефіцієнт податкомісткості оплати праці;
- коефіцієнт податкомісткості реалізації продукції;
- коефіцієнт податкового навантаження новоствореної (доданої) вартості;
- коефіцієнт темпів приросту (зниження) податків і зборів та бази оподаткування.
Таблиця 1
Модель експрес-аналізу діяльності
підприємств на основі даних податкових декларацій
Методика коефіцієнтного аналізу застосовується для виявлення кількісних співвідношень між окремими позиціями декларації з податку на прибуток підприємства (ДПП) і податкової декларації з податку на додану вартість (ДПДВ) з метою побудови системи коефіцієнтів для оцінки прибутковості, податкоспроможності і податкової дисципліни суб'єктів господарювання.
Для коефіцієнтного аналізу фінансових результатів діяльності платників податків застосовуються показники рентабельності, які характеризують рівень прибутку щодо доходів або витрат підприємств.
Алгоритм розрахунку показників рентабельності і джерела інформації є такими:
Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності (КРД):
КРД = ,
де ВД - валовий дохід (ДПП, Ряд 01);
ВВ - валові витрати (ДПП, Ряд 04);
ВП - валовий прибуток (ВД - ВВ).
Коефіцієнт рентабельності продаж (КРП):
КРП = ,
де ОР - доходи від продажу товарів (робіт, послуг ) (ДПП, Ряд 01.1);
ОВ - витрати на придбання товарів (робіт, послуг) (ДПП, Ряд 04.1);
ПР - прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг) (ОР - ОВ).
Коефіцієнт рентабельності витрат (КРВ):
КРВ= ,
де ВП - валовий прибуток;
ВВ - валові витрати.
Коефіцієнт зарплатомісткості продукції (КЗМ) обчислюється за алгоритмом:
КЗМ= ,
де ФОП - фонд оплати праці (ДПП, Ряд 04.3);
ОР - доходи від продажу товарів (робіт, послуг) (ДПП, Ряд 01.1).
Зміни значень коефіцієнтів можуть бути викликані як позитивними, так і негативними процесами. Особлива увага приділяється негативним проявам у результаті діяльності: зниження обсягу продаж, наявності фіктивних витрат, заниження балансу товарних запасів, завищення валових витрат.
Відхилення динаміки коефіцієнтів рентабельності продаж та рентабельності діяльності від галузевого рівня або від показників попередніх періодів може свідчити про заниження продаж (реалізації), завищення валових витрат (наявність фіктивних витрат) або заниження доходу від інших операцій. Високе значення показника зарплатомісткості продукції до інших платників податків цієї галузі або збільшення з часом може бути зумовлена заниженням продаж. Зростання питомої ваги матеріальних витрат може свідчити про завищення собівартості продукції та заниження оподатковуваного прибутку.
Аналітичні методики з використання перелічених показників передбачають побудову таблиць з розрахунків змін протягом аналізуючого періоду. Головне вміння аналітика інтерпретувати дані та побачити серед нерівномірності змін і коливань комбінацій коефіцієнтів ознаки можливого ухиленнявід сплати податків.
У процесі аналізу суб'єктів господарювання за даними податкових декларацій обчислюють загальну суму нарахованих обов'язкових платежів за джерелами сплати податків і зборів за такими алгоритмом:
НОП = ПДВБ + НП + СЗ + ПЗ,
де НОП - загальна сума нарахованих обов'язкових платежів;
ПДВБ - сума сплати до бюджету податку на додану вартість ( ДПДВ, ряд 18);
НП - податок на прибуток (ДПП, ряд 12);
СЗ - сума страхового збору (ДПП, ряд 04.4);
ПЗ - сума інших нарахованих податків, зборів (акциз, мито, державне мито, плата за землю, рентні платежі, податок з власників транспортних засобів, збір за забруднення навколишнього природного середовища, податок з реклами, ринковий збір та інші ) (додаток Р.2 до рядка 04.6 ДПП).
При аналізі ефективності оподаткування підприємств обчислюються як загальні, так і поодинокі оціночні показники.
Алгоритми розрахунків найбільш інформаційних показників аналізу за даними податкових декларацій мають такий вигляд:
Коефіцієнт податкового тиску:
КПТ = ,
де КПТ - коефіцієнт податкового тиску;
НОП - нараховані обов'язкові платежі;
ВД - валовий дохід.
Коефіцієнт ефективності оподаткування:
КОП = ,
де КОП - коефіцієнт ефективності прийнятої системи оподаткування;
ВП - валовий прибуток;
НОП - нараховані обов'язкові платежі.
Коефіцієнт податкомісткості оплати праці:
КПМП = ,
де КПМП - коефіцієнт податкомісткості витрат на оплату праці;
НОП - нараховані обов'язкові платежі;
ФОП - фонд оплати праці.
Коефіцієнт податкомісткості реалізованої продукції:
КПОР = ,
де ПОР - коефіцієнт податкомісткості реалізації продукції;
НОП - нараховані обов'язкові платежі;
ОР - доходи від продажу товарів (робіт, послуг).
Для загальної оцінки ефективності податкової політики підприємства можна запропонувати інтегральний показник, який би характеризував вплив усіх податків, що вилучаються до бюджетів різних рівнів на кінцеві результати фінансово-господарської діяльності підприємств. Таким показником може бути коефіцієнт податкового навантаження доданої вартості, який характеризує частку податкових платежів у загальній величині новоствореної вартості.
Коефіцієнт податкового навантаження

 
 

Цікаве

Загрузка...