WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз суб’єктів господарювання за даними податкових декларацій - Реферат

Аналіз суб’єктів господарювання за даними податкових декларацій - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз суб'єктів господарювання за даними податкових декларацій
У перехідний період, коли економіка знаходиться на етапі становлення ринкових відносин, інститути державного контролю і регулювання забезпечують передумови переходу до нової якості макросистеми. Важливу роль у створенні умов для формування у майбутньому соціально сталого суспільства покликана зіграти система оподаткування як інституційна складова і податкова служба як фактор ресурсного забезпечення функції держави в регулюванні відтворювального процесу і соціального розвитку. Роль податкової служби у період ринкових перетворень не обмежується тільки її внеском у формування державного і місцевого бюджетів, розв'язання на цій основі поточних проблем соціального характеру. У широкому розумінні становлення податкової служби як організаційної структури державного контролю у сфері оподаткування матиме велике значення і для майбутнього.
Система органів податкової служби в нашій державі не має давньої історії, але Україна, як і будь-яка інша держава, прагне побудувати податкову службу, яка спроможна буде виконати свої поточні функції і завдання на перспективу. Саме з цією метою в теперішній час проводиться модернізація податкової служби [9, с. 12-13 ].
В управлінні сферою оподаткування фінансово-економічний аналіз займає особливе місце. Він виконує функцію контролю виконання суб'єктами господарювання податкового законодавства, повинен служити основою для обґрунтування податкової політики і планування податкових надходжень. На даний час усі три функції вимагають серйозного вдосконалення.
Певний вклад у розробку проблем методології аналізу суб'єктів господарювання як платників податків і аналізу податкових надходжень внесено в роботах Афоніна О.В., Бандурки А.М., Білоуса В.Т., Жеребних А.М., Івахненка В.М., Кондукової Е.В., Лаби М.С., Мниха Е.В, Москаленко В.М., Ніколаєва В.П., Онищенка В.А., Посилкіна О.В., Червякова І.М., Рибака С.О., Піхоцького В.Ф., Полійчука М.Л., Чумаченка М.Г. Проте, незважаючи на інтенсивність і складність процесів, що відбуваються у сфері оподаткування, податкові аспекти фінансово-економічного аналізу не знайшли достатнього відображення в більшості підручників, навчальних посібників, збірників і монографічних робіт, що випущено видавництвами України по тематиці фінансово-економічного аналізу за останнє десятиріччя [12, с. 542].
У сучасних умовах модернізації податкової служби змінюється характер взаємовідносин податкової служби і платників податків, підходи і методи аналізу. Перебудову контрольної функції податкової служби передбачено здійснювати в двох стратегічних напрямах:
- удосконалення форм і методів аналітичної роботи щодо відбору платників для проведення контрольної роботи;
- підвищення якості та ефективності контрольно-перевірочної роботи на всіх її етапах.
Досвід розвинених країн свідчить про те, що основним джерелом наповнення бюджету є добровільна сплата податків, яка становить у цих країнах приблизно 95 %. Такий результат було досягнено шляхом направлення податкової політики на ділове партнерство із суб'єктами підприємницької діяльності та заохоченням їх до добровільної сплати належних платежів. Жодна податкова служба світу не може перевірити всіх платників податків. Тому скрізь використовуються різні методи добору кандидатів на подальші перевірки. Такі методи, як правило, визначаються відповідними стандартами податкових служб.
В усьому світі ставлення до порушників податкового законодавства досить суворе, а навмисне ухилення від сплати податків вважається злочином проти держави. Проте деяким платникам вдається в межах законів своєї країни не сплачувати податки чи принаймні їх мінімізувати. Саме на такий контингент підприємницької діяльності повинен бути направлений контроль податкової служби.
У зв'язку із зростанням ролі відбору об'єктів документальних перевірок підвищується роль камерального аналізу за даними податкових декларацій та фінансової звітності. Його мета - обґрунтований відбір суб'єктів господарювання для документальної перевірки.
У статті пропонуються підходи до аналізу за даними податкових декларацій і фінансової звітності. Послідовність аналітичних дій з проведення фінансового та податкового аналізу з урахуванням особливостей оподаткування суб'єктів господарювання наведено на рис. 1.
Для відбору підприємств, що перебувають у зоні ризику ухилення від сплати податків або їх неповної сплати, досить виконати експрес-аналіз і розв'язати такі завдання:
- оцінка динамічності розвитку підприємства і стану розрахунків з бюджетом по податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;
- оцінка поточної податкоспроможності підприємства і можливості погашення ним заборгованості.
Оцінка динамічності розвитку підприємства і стану розрахунків з бюджетом по податкових платежах здійснюється шляхом порівняння в динаміці темпів приросту показників прибутку, обсягу реалізації, валюти балансу з темпами приросту обов'язкових платежів до бюджету.
Експрес-аналіз динамічного розвитку підприємства та стану виконання ним зобов'язань по податкових платежах здійснюється за даними фінансової звітності: ф. 1 "Баланс", ф. 2 "Звіт про фінансові результати", ф. 3 "Звіт про рух грошових коштів" .
Динамічність розвитку підприємства за темпами приросту наведених вище показників характеризуються певним їх співвідношенням, при цьому ідеальним ("золоте правило економіки") буде наступне:
Т > Т > Т >1,
де Т - темп приросту прибутку від звичайної діяльності до оподаткування;
Т - темп приросту чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
Т - темп приросту активів підприємства (валюти балансу).
Для оцінки динамічності розвитку і відповідного росту податкових платежів проводиться порівняння темпів приросту валюти балансу, виручки від реалізації і прибутку з динамікою податкових надходжень:
Т Т > Т > Т >1,
де Т - темп приросту податкових надходжень до бюджету.
Темп приросту податкових надходжень до бюджету розраховується за показником податку на прибуток від звичайної діяльності (ф. 2 ряд 180) та сплачені податки на прибуток (ф. 3 ряд 140).
Стан виконання податкових зобов'язань підприємства здійснюється за такими показниками:
- коефіцієнт зміни податку на прибуток від операційної діяльності;
- коефіцієнт зміни податку на прибуток від звичайної діяльності;
- коефіцієнт виконання податкових зобов'язань;
- коефіцієнт приросту (зниження) прибутку від звичайної діяльності до оподаткування;
- коефіцієнт приросту (зниження) доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- коефіцієнт приросту (зниження) валюти балансу (активів підприємства).
Алгоритми розрахунку показників стану виконання податкових зобов'язань підприємства:
Коефіцієнт зміни сплати податку на прибуток (Тппс):
,
де ПП1С - сплачені податки на прибуток (ф. 3ряд 140, гр. 4);
ППОс - сплачені податки за попередній період (ф. 3 ряд 140, гр. 6).
Коефіцієнт зміни сплати податку на прибуток від звичайної діяльності (Тппн):
,
де ПП1н - податок на прибуток від звичайної діяльності за звітний період (ф. 2 ряд 180, гр. 3);
ППОн - податок на прибуток від звичайної діяльності за попередній період (ф. 2 ряд 180, гр. 4).
Коефіцієнт виконання (погашення) податкових зобов'язань (Кпз):
,
де ППс - сплачені податки на прибуток (ф. 3 ряд 140);
ППн - податок на прибуток від звичайної діяльності (ф. 2 ряд 180).
Коефіцієнт приросту (зниження) прибутку від звичайної діяльності
до оподаткування (Тп):
,
де П1 - прибуток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період (ф. 2, ряд 170, гр. 3. або ряд 175 гр. 3);
ПО - прибуток від звичайної діяльності до оподаткування за попередній період (ф. 2, ряд 170, гр. 4. або ряд 175 гр. 4).
Коефіцієнт приросту (зниження) доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (ТD):
,
де D1 - чистий дохід (виручка) від реалізації за звітний період

 
 

Цікаве

Загрузка...