WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових засобів - Реферат

Облік грошових засобів - Реферат

визначену суму грошей своєму кредитору.
Переказний вексель - це документ, що містить письмову вказівку векселедержателя особі, на яку встановлений вексель.
Нарахування дивідендів.
Прибуток розподіляється після нарахування зобов'язань перед бюджетом, тобто частину коштів у розмірі визначеному від бази і діючої ставки резервується для сплати податку на прибуток.
Прибуток розподіляється за різними цільовими фондами відповідно з правилами записами установчими документами підприємства, враховуючи початкові потреби.
Якщо з статутом як установчим договором не передбачено відсоткового розподілу прибутку по фондах, його розподіляють відповідно з рішенням керуючих органів підприємства або наказом керівника.
Прибуток можна використовувати не розподіляючи по фондах, ніхто за це не буде покараний. Дивіденди не можуть бути виплачені раніше їх нарахування, а нарахування можливе з-за умови наявності коштів відповідного фонду, або просто нерозподіленого прибутку.
4. Види банківського кредитування
Залежно від суб'єктів кредитних відносин кредит поділяється на ряд видів:
- національний
- міжнародний
- банківський
- комерційний
- споживчий
- лізинговий - державний
- консорціум
- бланковий
- іпотечний
- ломбардний
- та інші.
Банківський кредит виступає у вигляді зовнішніх і внутрішніх облігацій позик або безоблігаційної позики - випуск зобов'язань державної скарбниці і кредитування НБУ.
Кредити групуються так:
- За сферами спрямування кредити поділяються:
1) спрямований у сферу обігу;
2) спрямований у сферу виробництва.
- За забезпеченням кредити розрізняють:
1) забезпечені заставою (майном, цінних паперів);
2) іпотечні - забезпечені нерухомістю;
3) гарантовані - (банками, третьою особою, свідоцтвом, страхуванням);
4) незабезпечені - (бланкові).
- За строками користування:
1) короткострокові (до 1 року);
2) середньострокові (до 3 років);
3) довгострокові (понад 3 роки).
- За методами видання:
1) у разовому порядку;
2) по кредитній лінії;
3) гарантовані.
- За строками погашення:
1) водночас;
2) у розстрочку;
3) дострокова;
4) після закінчення обумовленого періоду.
Етапи кредитування:
І. Початковий етап - особисте знайомство, економісти кредитного відділу та керівники банку, з клієнтами розгляд письмової заявки, в якій обумовлено необхідну суму кредиту, мету, вид кредиту, термін і забезпеченість.
ІІ. Наступний етап - визначення кредитоспроможності клієнта за його балансовим та іншим звітами, даними і оцінка ризику кредиту.
ІІІ. Підготовка до укладання кредитної угоди - банк визначає вид кредиту, суму, термін, способи видачі і погашення, вид забезпечення, відсоткову ставку за користування кредитом у сферу обігу чи виробництва.
IV. Ведуться переговори про умови кредитної угоди з постачальником - документальне оформлення кредитної угоди, базового зобов'язання гарантованих листів або договорів.
V. Завершальний етап - характерний тим, що банк здійснює функції, перевіряє цільове використання позики, надходження бору і відсотків за ним, оформляє акти відхилень.
5. Облік фондів і фінансових результатів
Фінансовий результат діяльності підприємства складається з прибутків та збитків. Вони відображаються на активно-пасивному балансовому рахунку №80 "Прибутки і збитки". По дебету відображають збитки, по кредиту - прибутки. Прибуток (збиток) - є основним узагальнюючим показником діяльності підприємства. Балансовий прибуток (збиток) підприємства - це сума доходів (збитків) від реалізації продукції товарів нематеріальних активів, основних засобів і інших матеріальних цінностей, а також доходів від позареалізаційних операцій, зменшення на суму витрат по них. Прибуток утворюється з виручки від реалізації за вирахуванням повної собівартості реалізованої продукції, що включає витрати на заробітну плату. Визначення прибутку наприкінці звітного періоду відбувається за активно-пасивним рахунком балансу №46 "Реалізація". При перевищенні кредитових оборотів над дебетовими ми маємо прибуток. В іншому випадку - збиток.
Рахунок №87 призначений для відображення руху коштів за всіма видами ФЕС, створених підприємством відповідно до чинного законодавства і статуту підприємства. До рахунку №87 відкривають відповідні субрахунки:
1. 871 "Фонд розвитку науки і техніки".
2. 872 "Фонд соціального розвитку"
3. 873 "Фонд матеріального заохочення".
При створенні ФЕС за рахунок прибутку здійснюють такі бухгалтерські записи - Дт 81 Кт 87. На дебеті 87 відображають суми використаних фондів:
" на суму премій і винагород - Дт 87 Кт 70
" на суми видані у порядку надання одноразової допомоги працівникам на придбання путівок до будинків відпочинків до складу оборонних коштів - Дт 87 Кт 85.
Фонди спеціального призначення утворюються з прибутку підприємства після розрахунків з бюджетом по податках, відповідно до чинного законодавства та статуту підприємства.
Питання про види ФСП, процент відрахування до них вирішує підприємство самостійно, але має бути зафіксовано в установчих документах. Підприємство може створювати в складі фондів спеціального призначення, як фонди накопичення, тобто резервувати кошти для підприємства і фондів споживання. Облік ФСП ведеться на рахунку №88 за видами фондів. Рахунок №88 має такі субрахунки:
1. цільових внесків засновників;
2. ФСП від довірчих підприємств;
3. прибутку і інше.
Порядок формування статутного фонду регулюється законодавством та установчими документами. Статутний фонд - це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками підприємства при його створенні. Розмір статутного фонду визначається установчими документами і фіксується у статуті підприємства. Майно, внесене в натуральній формі у власність підприємства в рахунок вкладів до статутного фонду, оприбутковується в оцінці, що визначена за домовленістю засновників. При формуванні статутного фонду створюваного підприємства на суму вкладів засновників складається проводка:
1) якщо вклад вноситься готівкою - Дт 50 Кт 75 і Дт 51 Кт 50;
2) якщо вклади оформлюються через банк - Дт 51, 52 Кт 75;
3) якщо внесками до статутного фонду є основні засоби, інші матеріальні цінності, нематеріальні активи - Дж 01, 04, 05, 08 Кт 75.
6. Фондоутворюючі показники
Існуюча система показників ефективності відтворення основних фондів включає удосконалення з огляду методики, обчислення деяких з них та повноти охоплення окремих сторін відтворення засобів праці.
Коефіцієнт оновлення визначається відношенням абсолютної суми введення основних фондів до їх наявності на кінець року.
Коефіцієнт вибуття - відношення обсягу вибуття основних фондівдо їх наявності на початок року.
Тому визначається коефіцієнт відтворення основних фондів за середньорічною вартістю, який слід вважати методологічно більш правильно.
Коефіцієнт використання устаткування позначається так:
nf - одиниця устаткування.
Коефіцієнт інтенсивного навантаження устаткування:
, де
ПРп1 - одиниця часу до технічної

 
 

Цікаве

Загрузка...