WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових засобів - Реферат

Облік грошових засобів - Реферат

1. Облік грошових засобівДля зберігання грошових засобів і проведення розрахунків готівкою на підприємствах, організаціях і складах створюється каса.
Каса - це спеціальне приміщення, обладнане сигналізацією, сейфами, шафами для зберігання грошей та цінних паперів.
Касові операції здійснює касир, який несе повну матеріальну відповідальність за прийняття та зберігання грошей і цінних паперів і за збитки, скоєні організації, підприємству як в результаті навмисних дій, так і недбалого відношення до своїх обов'язків.
Гроші, які зберігаються в касі відносяться до ненормованих оборотних засобів. Підприємства і організації можуть мати в своїй касі гроші готівкою в межах встановленого ліміту. Банк визначає ліміт залишку готівки в касі в розмірі, необхідному для виплати невідкладних витрат. Готівку можна витрачати лише на ті потреби, на які вони видані банком.
Касові операції здійснюються на підставі "Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України", затвердженою постановою НБУ №21 від 2.02.1995 р.
Приймати і видавати гроші готівкою з каси підприємства можуть і по інших оформлених документах (платіжних відомостях, заявою на видачу грошей, рахунках за надані послуги). В цих випадках на таких документах ставиться спеціальний штамп "Прийнято" або "Оплачено".
Зразу після видачі або одержання грошей касир записує в касову книгу ордера. Касова книга повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана печаткою, а кількість її листиків завіряється підписами керівника підприємства і головного бухгалтера. Касова книга являється регістром аналітичного обліку до рахунку 50 "Каса".
Номер касового ордера Від кого одержано або кому видано Сума (грн.)
надходження видатки
Касир _________________________________
Документів у кількості___________________
Прибуткових ____________________ Видаткових _________________
Передав касир ___________________ Одержав ____________________
В організації може бути стільки касових книг, скільки видів валюти. Записи в ній ведуться касиром в двох примірниках через копірку ручкою або хімічних олівцем. Перший примірник залишається в касовій книзі, а другий служить звітом касира. Два екземпляри листків нумеруються однаковими номерами.
Щоденно вкінці робочого дня касир підраховує підсумок за день, виводить залишок грошей на наступне число і передає в бухгалтерію звір разом з прикладними до нього документами під розписку на першому екземплярі касової книги.
Отримані бухгалтерією касові звіти і документи опрацьовуються. Кожний запис звіряється з первинним документом, після чого проставляється в звіті шифр кореспондуючого з рахунком 50 "Каса" синтетичного рахунку і субрахунок. Залишок грошей на початок дня по звіту касира бухгалтер співставляє з залишком в попередньому звіті, і перевіряє правильність виведених оборотів і залишку.
На основі спрацьованого звіту касира у бухгалтерії ведеться облік касових операцій в журналі-ордері №1 по кредиту рахунку 50 "Каса" і в відомості №1 по дебету рахунку 50.
2. Призначення розрахункових рахунків
Для зберігання тимчасово вільних грошей та здійснення розрахункових операцій кожному підприємству відкривають у відділеннях банку по місцю їх знаходження розрахунковий рахунок.
Через них і здійснюються розрахунки шляхом відповідних записів з розрахункового рахунку одного підприємства або зарахування на розрахунковий рахунок іншого. Підприємство, якому відкрили розрахунковий рахунок являється його власником. Воно розпоряджається, в межах пред'явлених йому усіма засобами, що зберігаються на цьому рахунку. Розрахунковий рахунок відкривається в момент введення в дію підприємства.
Операції, що проводяться на розрахунковому рахунку в банку обліковуються на рахунку №51 "Розрахунковий рахунок". Основою ля записів операції на цьому рахунку є виписки з розрахункового рахунка. Періодично банк видає власникам розрахункових рахунків виписки з рахунку з копіями розрахункових документів. Виписка обов'язково подається на перше число кожного місяця. У ній по кожній операції вказують дату, номер документа, код операції, сума оборотів по дебету і по кредиту.
При цьому сума, яка зарахована на розрахунковому рахунку у виписці відображається в оборотах по кредиту, а сума, описана з розрахункового рахунку - в оборотах по дебету. Після кожної операції виводяться новий залишок грошових засобів. До виписки додаються документи, на основі яких проведено списання або зарахування грошей. По операціям проведеним по дорученню власника рахунку і по грошовим чекам банк до виписки документи не дає (вони складаються самим підприємством). Виписка з розрахункового рахунку перевіряється з точки зору відповідності її даним підприємства документам, при цьому встановлюються чи всі записи відносяться до підприємства - власника.
У виписці проставляються номер кореспондуючого рахунку. Виписки є основою для записів до регістрів (журналу-ордеру 2) операцій на розрахунковому рахунку. Записи банку підприємства повинні бути ідентичними.
Регістрами для обліку грошових засобів по розрахунковому рахунку є журнал-ордер 2. У журналі-ордері 2 відображають операції по кредиту, а у відомості дві операції по дебету 51 рахунку. Складається журнал-ордер по даним випискам банку.
3. Облік цінних паперів, розрахунки векселями, нарахування дивідендів
Розрізняють такі види цінних паперів: акції, облігації, ощадні сертифікати, векселі, казначейські зобов'язання, приватизаційні папери.
Акція - це цінний папір без визначення обігу, який засвідчує внесення визначеного паю до статутного фонду акціонерного товариства. Вона дає право на участь в управлінні акціонерним товариством і на одержання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна у разі ліквідації акціонерного товариства.
Облігації - це цінні папери, що засвідчують внесення їх власникам грошових коштів і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість у передбаченні в них термін зі сплатою фіксованого процента. Сплата процентів по облігаціях здійснюється щорічно.
Ощадні сертифікати - це письмові свідоцтва кредитної установи про депонування грошових коштів, що засвідчує право власника на одержання після закінчення встановленого терміну депозиту і процентів по ньому.
Видають ощадні сертифікати як іменні, так і не пред'явника.
Казначейські зобов'язання - це різновид цінних паперів на пред'явлення, які розміщуються на добровільних засадах, посвідчують внесення їх держателями грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу протягом всього терміну володіння цими паперами.
Приватизаційні папери - це вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств.
Вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання терміну певну суму грошей власнику векселя.
Векселі бувають двох видів:
1. звичайний (простий)
2. переказний.
Простий вексель - це свідоцтво, що містить у собі письмове зобов'язання боржника сплатити

 
 

Цікаве

Загрузка...