WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

чи є він відзивним або безвідзивним. У разі відсутності такої вказівки акредитив вважається безвідзивним.
Відзивний акредитив - акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом).
Безвідзивний акредитив - акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий.
Кожний акредитив призначається для розрахунків тільки з одним бенефіціаром і не може бути переадресований.
Для відкриття акредитива підприємство подає банку-емітенту заяву про відкриття акредитиву, де має вказати:
- назву заявника та бенефіціара та їх ідентифікаційні коди за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
- назву банку-емітента та банку, виконуючого акредитив;
- вид акредитива;
- строк дії акредитива (число і місяць закриття акредитива у виконуючому банку);
- суму акредитива;
- дату і номер договору (угоди), яким передбачається відкриття акредитива;
- умови акредитива (види товарів, які сплачуються, розрахункові документи, порядок оплати цих документів - з акцептом уповноваженого платника або без акцепту та інше).
Акредитив має вміщувати лише ті умови, які можуть бути перевірені банками документально.
У разі відкриття акредитива, депонованого у банку-емітенту, заявник перераховує платіжним дорученням кошти зі свого рахунку на аналітичний рахунок "Розрахунки акредитивами" в банку-емітенті на підставі поданої заяви про відкриття акредитива.
Після відвантаження продукції, виконання робіт або послуг бенефіціар подає необхідні документи, передбачені умовами акредитива, разом з реєстром документів виконуючому банку. Виконуючий банк ретельно перевіряє подані бенефіціаром документи на предмет дотримання всіх умов акредитива і у разі порушення хоча б однієї з них виплати за акредитивом не проводить, про що інформує бенефіціара, і надсилає повідомлення банку-емітенту для отримання згоди на виконання акредитива. [40, c. 52]
У разі отримання негативної відповіді або її ненадходження виконуючий банк повертає всі документи за акредитивом бенефіціару з написом на першому примірнику реєстру про причини їх повернення за підписами головного бухгалтера і виконавця, засвідченими штампом банку.
До оплати за акредитивом не приймаються не оформлені належним чином документи, що підтверджують фактичну відправку товару, виконання робіт або надання послуг.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ТОВ "ВЕБПРЕСС-СЛОВ'ЯНСЬК"
2.1. Коротка характеристика підприємства
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вебпресс-Слов'янськ" зареєстроване виконавчим комітетом Слов'янської міської ради м. Слов'янська. Розпорядження №186 від 05.04.2004 р. Реєстраційний №040527781000/0376.
Товариство з обмеженою відповідальністю " Вебпресс-Слов'янськ" є підприємницьким товариством згідно з чинним законодавством України та створене шляхом об'єднання майна його учасників з метою отримання прибутку та наступного його розподілу між учасниками.
Товариство створено на підставі Статуту на невизначений термін та діє відповідно до чинного законодавства України. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації та наділене цивільною правоздатністю і дієздатністю, може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.
Учасниками товариства є:
" СПД Донцова С.О., м. Слов'янськ, вул. Леніна 32/31
" Компанія "Вебпресс-Медиа", Угорщина.
Місцезнаходження та юридична адреса ТОВ " Вебпресс-Слов'янськ": 86108, Україна, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Ленінградська 19.
Метою створення товариства є ефективне здійснення виробничої, науково-дослідницької, комерційної та іншої діяльності в інтересах учасників товариства як в Україні, так і за кордоном у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України та Статутом.
Предметом діяльності ТОВ " Вебпресс-Слов'янськ" є:
" виробництво та реалізація будівельних матеріалів;
" добування, заготівля та переробка сировини для виробництва цементу;
" оптова та дрібнооптова торгівля будівельними матеріалами;
" торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
" виробництво будівельних матеріалів, конструкцій, деталей;
" організація ремонтно-механічного виробництва;
" виробництво, збірка, ремонт та сервісне обслуговування електричних двигунів;
" транспортно-експедиційні послуги та декларування вантажів;
" здійснення ремонтно-будівельних робіт.
" Розмір Статутного капіталу ТОВ " Вебпресс-Слов'янськ" становить 700000 (сімсот тисяч) гривень.
Товариство має самостійний баланс та рахунки в банках, має право від свого імені заключати договори, придбати майнові та особові немайнові права. Воно самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.
ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" має свою печатку, штамп та бланки зі своїм найменуванням.
Товариство здійснює операційний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та надає її у встановленому порядку та обсязі контролюючим службам.
Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Голову Правління та головного бухгалтера.
Маркетингова політика підприємства спрямована на задоволення попиту внутрішнього ринку на цемент різних видів, а також розширення зовнішніх ринків збуту.
Управління фірмою здійснюється наоснові поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу. Власник фірми самостійно визначає структуру управління, встановлює штати і здійснює свої права по управлінню фірмою безпосередньо.
На протязі всього існування ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" управління фірмою здійснює генеральний директор, який і є засновником фірми. В силу своєї компетенції генеральний директор без довіреностей діє від імені фірми, представляє її інтереси на підприємствах, установах і організаціях як на Україні так і за її межами; видає довіреності, відкриває в банках рахунки; самостійно укладає договори і контакти; приймає і звільняє працівників з роботи, а також вчиняє інші дії, необхідні для господарсько-фінансової роботи фірми.
Також до виключної компетенції генерального директора фірми, але вже як до засновника, належить: зміни та доповнення до Статуту фірми, зміна статутного фонду фірми, затвердження річного звіту і балансу, рахунку прибутків і збитків, прийняття рішень про створення філіалів і представництв - в компетенції лише керівника фірми.
Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти. За допомогою грошових коштів підприємство в процесі своєї діяльності закуповує сировину, основні засоби, тим самим нарощуючи обсяги виробництва продукції (виконання робіт і надання послуг), що в наш час ринкової економіки дуже важливо. розраховуватись з працівниками по оплаті праці і

 
 

Цікаве

Загрузка...