WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

запиту.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України від 16.07.1999р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (зі змінами і доповненнями).
2. Закон України від 06.07.95 року №265/95-ВР у редакції Закону від01.06.2000р. №1776-ІІІ "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, суспільного харчування і послуг" зі змінами і доповненнями.
3. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 року №72
4. Положення про форму і зміст розрахункових документів, затверджений наказом ГНАУ від 01.12.2000 р. №614, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. під №105/5296.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності., затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99р. №391/3684.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів.", затверджений у Міністерстві фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99р. №398/3691 (зі змінами і доповненнями).
7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений у Міністерстві фінансів України від 30.11.99р. №291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.99р. № 892/4185.
8. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція №291 затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. №893/4186.
9. Порядок реєстрації і ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом ГНАУ від 01.12.2000 р. №614, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.2001р. №106/5297.
10. Інструкція про організації роботи з наявного звертання установами банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 р. №69, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 р. №732/5923.
11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 р. №135, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 р. №368/5559.
12. Борисенко Є. Що змінилося в положенні про ведення касових операцій // Бухгалтерський тиждень - 21 квітня 2002 р. - № 73, 11 с.
13. Бутинець Ф.Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" - Житомир: ПП "Рута", 2002 р. - 687 с.
14. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вузів спеціальности 7.050106 "Облік та аудит"./Вид. 2-гі, доп. і перероб.- Житомир: ЖІТІ, 2002.-640 с.
15. Вовченко С. Оприбуткування, як елемент організаціїготівкових розрахунків // Бухгалтерія - 21 січня 2007 р. - № 3/1 (470), 47 с.
16. Голов С.Ф., Костюченко В.М. "Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі - Київ: Лібра, 2004 р. - 840 с.
17. Грабова Н. Н., Добровский В.Н. Бухгалтерський облік у виробничих і торговельних підприємствах, 2000: Навч. посібник для студентів вузів/Під ред. Н.В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2002.- 624 с. - (Економіка. Фінанси. Право.)
18. Грабова Н.Н., Домбровський В.Н. "Бухгалтерський облік на виробничих і торгових підприємствах" - Київ: А.С.К., 2003 р. - 624 с.
19. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2002.-544с.
20. Дорофєєва Н.В. Ліміт каси встановлюється самостійно // Все про бухгалтерський облік - 6 серпня 2002 р. - № 73, 22 с.
21. Ефимова О.В. // Как анализировать финансовое положение предприятия. - М.: 1994. - 351 с.
22. Ефимова О.В. // Финансовый анализ. - М.: Бухгалтерский учет, 1996. - 415 с.
23. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні (с використ. Нац. стандартів): Учб. посібник для студентів вузів. - 5 вид., доп. і перераб. -ДО.: А.С.К.,2001.-848с. - (Економіка. Фінанси. Право.)
24. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. - К.: А.С.К., 2002. - 419 с.
25. Завгородній В.П. Податки і податковий контроль в Україні. - К.: А.С.К., 2000. - 639 с. - (Економіка. Фінанси. Право.)
26. Івахненко В. Горбаток М., Льовочкін В. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 1999. - 459 с.
27. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. - К.: Знання Прес, 2000. - 473 с.
28. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. - К.: Знання-Прес, 2000. - 310 с.
29. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. - 349 с.
30. Іващенко В,І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: ЗАТ "ШЧЛАВА", 1999. - 468 с.
31. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. - К: Видавничий дім "Скарби", 2001. - 336 с.
32. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД "ІНЖЕК", 2003. -208 с.
33. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 460 с.
34. Краснокутська Л. Як проводяться готівкові розрахунки // Все про бухгалтерський облік - 27 січня 2005 р. - № 9, 13 с.
35. Кужельний М.В., Лінник В.Г. "Теорія бухгалтерського обліку" - Київ: КНЕУ, 2001 р. - 635 с.
36. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. - К: ЦНЛ 2003 р. 626 с.
37. Матвєєва В. "Бюджетні організації: бухгалтерський облік і оподаткування" - Харків, 2002 р. - 667 с.
38. Мороз А.М. "Банківські операції" - Київ, 2000 р. - 384 с.
39. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : Підручник/ За ред. Проф. М.Ф.Огійчука. - К.: Аграрна освіта, 2002 р. - 605 с.
40. Партін Г.О. Бухгалтерський облік: Основа теорії та практики. Навч. посібник. - К., 2006р.
41. Погорєлова Н. Бухгалтерський облік в неприбуткових організаціях // Все про бухгалтерський облік - 7 листопада 2001 р. - № 104, 18 с.
42. Податки і бухгалтерський облік. Журнал № 5 (454) від 15 січня 2005р. стор. 28
43. Савицька І.Г. Зміни до інструкції про безготівкові розрахунки // Все про бухгалтерський облік - 23 травня 2003 р. - № 48, 14 с.
44. Сировец В.Г. Грошовий обіг в Україні. - Харків, 2003р.
45. Сопко В.В. "Бухгалтерський облік" - Київ: КНЕУ, 2000 р. - 724 с.
46. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Первинні документи та їх заповнення. - К: ЦНЛ 2004 р. 440 с.
47. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. - 6-вид., допов. й переробл.- К.: "А.С.К.", 2001.-784 с.
?
ДОДАТКИ

 
 

Цікаве

Загрузка...