WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

слідує, що у першому кварталі план передбачає одержання позики в рамках кредитної лінії на всю необхідну суму (410 тис. гривень) і прострочену заборгованість на суму 36 тис. грн. Отже, за даним планом компанія одержить 446 тисяч гривень у першому кварталі.
Чому будуть отримані 446 тисяч гривень відповідно до даного плану, хоча потреба в коштах складає всього 414 тис. гривень? Головна причина полягає в тому, що одержання кредиту на суму 410 тис. гривень по кредитній лінії зажадає підтримувати залишок коштів у розмірі 20% від 410 тисяч гривень, або 82 тисячі. Компанія може частину цього компенсаційного залишку забезпечити за рахунок 50 тисяч встановленого нею мінімального поточного залишку на рахунку коштів, але все рівно ще 32 тисячі гривень повинні бути додатково отримані.
ВИСНОВКИ
Грошові кошти є найбільш обмеженим ресурсом в перехідній до ринку економіці, і успіх підприємства у виробничо-комерційній діяльності визначається здатністю керівництва мобілізувати ці засоби і ефективно їх використовувати.
Проведення розрахунково-касових операцій через банк дозволяє державі всебічно контролювати господарчо-фінансову діяльність підприємств. Банк контролює підприємства й у частині дотримання ними установлених фондів заробітної плати, лімітів на відрядження і господарські витрати, стежить за своєчасністю розрахунків підприємств із бюджетом по податках і платежам, за своєчасною оплатою рахунків і платіжних вимог постачальників, видає підприємству позички на різні цілі, під визначені забезпечення і спостерігає за поверненням цих позичок у встановлений термін і т.п.
Оскільки грошові кошти виступають посередником у всіх розрахунках, то для забезпечення нормального кругообігу їх у народному господарстві в умовах ринкової економіки необхідно правильно і вчасно виконувати всі розрахунки. В свою чергу ефективність розрахункових операцій багато в чому залежить від стану бухгалтерського обліку коштів, розрахункових і кредитних операцій. Перед бухгалтерським обліком в області обліку грошових коштів стоять наступні основні задачі:
" своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків як шляхом безготівкових перерахувань, так і готівкою;
" повне й оперативне відображення в облікових регістрах наявності і руху грошових коштів і розрахункових операцій;
" дотримання діючих правил використання коштів по призначенню відповідно до виділених лімітів, фондів і кошторисів;
" організація і проведення у встановлений термін інвентаризацій коштів і стану розрахунків, вишукування можливостей недопущення виникнення простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості;
" контроль за наявністю і схоронністю грошей у касі, на розрахунковому й іншому рахунках у банках;
" контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності перерахування сум за матеріальні цінності, а також коштів, отриманих у порядку кредитування.
Як об'єкт дослідження було взяте підприємство ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ". Основним видом діяльності якої є оптова і роздрібна торгівля будівельними матеріалами і господарчими товарами.
В ході проведеного дослідження вивчені теоретичніпитання, зв'язані з організацією ведення фінансового обліку грошових коштів і їхніх еквівалентів. Була проаналізована система обліку як взагалі так і по темі дослідження, в саме освітлене відображення в бухгалтерському обліку ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" операції, зв'язані з рухом грошових коштів як в касі та і на поточному рахунку.
В результаті проведеного аналізу ефективності використання грошових коштів на базовому підприємстві було визначено що лише в 2004-му році загальний обсяг грошових коштів ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" зменшився на 20,2% по відношенню до 2003 року, проте, починаючи з 2005-го року спостерігається постійне збільшення обсягу грошових коштів (близько 70% за рік або 1608 тис. грн.), найбільшими темпами у структурі грошових коштів зростали кошти в національній валюті, зокрема, найбільше зростання грошових коштів в національній валюті (205,2%) спостерігається в 2005 році.
Протягом аналізованого періоду в структурі грошових коштів ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" більшу частину займають грошові кошти в національній валюті. До того ж спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги коштів в національній валюті в 2005-2006 рр.
За даними балансу ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" здійснено оцінку утворених у звітному періоді джерел коштів і обсягів їх витрачання за напрямами використання. Проведений аналіз дозволяє загалом позитивно оцінити зрушення в активах і пасивах підприємства, що призвели до збільшення джерел утворення та обсягів витрачання коштів підприємства. У звітному періоді підприємство здійснювало розвиток власних активів переважно за рахунок утворення додаткових джерел позикового капіталу та реінвестування прибутку.
В роботі проаналізовані основні показники, які характеризують фінансову діяльність ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ". Зокрема, на негативну оцінку заслуговують втрати від участі в капіталі, які підприємство отримувало в 2005-2006-рр. В 2004-му і 2006-му роках підприємство отримувало доход від участі в капіталі, але його розмір перевищував витрати лише в 2004-му році.
На позитивну оцінку заслуговує збільшення: інших фінансових доходів на 196,1 тис. грн.(1290,1%) за 2003-2006 рр. інших доходів в 2006-му році на 53496,8 тис. грн. по відношенню до 2005-го року. Занепокоєння викликає постійне збільшення фінансових витрат, приріст яких за період з 2003 по 2006 рік склав 11779,7 тис. грн., або 401,9%. Також на негативну оцінку заслуговує збільшення в 2006-му році розміру втрат від участі в капіталі на 18277,0 тис. грн.
Як заходи по вдосконаленню системи обліку грошових коштів на ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ"впровадження короткострокового фінансового планування, яке передбачає: аналіз фінансового стану підприємства; розрахунок планових надходжень грошових коштів; розрахунок планових відтоків грошових коштів; виявлення потреби в додаткових джерелах фінансування; вибір джерел фінансування; підготовку плану фінансування; оцінку плану фінансування. Були розглянуті два варіанти короткострокового фінансування діяльності підприємства і обраний варіант, який передбачає змішане фінансування за рахунок використання кредитної лінії і прострочених платежів. В результаті реалізації даного проекту підприємство матиме змогу утриматись в 2007-му році від залучення 32 тисяч гривень додаткових грошових коштів, необхідних для інвестування в модернізацію обладнання та устаткування.
А також для удосконалення системи обліку запропоновано автоматизувати робочі місця бухгалтерів із застосуванням пакета програм "1С Бухгалтерія". Бухгалтерська інформація в умовах автоматизованої обробки інформації використовується набагато ширше, ніж при ручній обробці даних.
Функції АРМБ полягають у виконанні наступних обліково-контрольних операцій:
- автоматизація документування первинної інформації;
- оперативне керування, контроль за наявністю і рухом грошових коштів;
- можливість автоматизованого складання форм фінансової звітності;
- видача необхідної інформації до друку або на екран дисплея по

 
 

Цікаве

Загрузка...