WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

року продати частину продукції по договірній вартості 125 тис. грн..
Відтоки коштів умовно згрупуємо в такий спосіб:
1. Оплата рахунків постачальників. Прогноз виходить із припущення про те, що всі рахунки постачальників оплачуються вчасно. Відстрочка або затягування оплати, як правило, загрожує втратою знижок за швидку оплату.
2. Оплата праці, управлінські й інші витрати. До цієї категорії входять всі інші поточні витрати компанії.
3. Витрати на капіталовкладення. ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" планує великі капіталовкладення в першому кварталі.
4. Податок на прибуток, виплати відсотків.
Таблиця 4.1
Прогноз надходжень коштів і дебіторської заборгованості ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" (тис. грн.) в 2007-му році
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Дебіторська заборгованість (початок періоду) 300 325 307 382
Обсяг реалізації 875 785 1160 1310
Грошові надходження в т.ч.: 850 803 1085 1280
- за продукцію даного періоду (80%) 700 628 928 1048
- за продукцію попереднього періоду (20%) 150 175 157 232
Дебіторська заборгованість (кінець періоду) 325 307 382 412
Із аналізу таблиці 4.1. ми бачимо, що прогнозується суттєве збільшення по всім показникам до 40%.
Прогнозний чистий грошовий потік компанії показаний у табл. 4.2.
Таблиця 4.2
Бюджет коштів ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" на 2007 рік (у тис. грн.)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Джерела коштів
Надходження по дебіторській заборгованості 850 803 1085 1280
Інші 51 125
Разом джерел 901 803 1210 1280
Використання коштів
Оплата рахунків постачальників 650 600 550 500
Оплата праці, управлінські й інші витрати 300 300 300 300
Капіталовкладення 325 13 55 80
Податки, відсотки і дивіденди 40 40 45 50
Разом використання 1315 953 950 930
Чистий грошовий потік (414) (150) 260 350
Відзначимо, що дефіцит засобів у першому і в другому кварталі, обумовлений низькими продажами і високими капіталовкладеннями. У третьому і четвертому кварталах обсяги продажів збільшуються.
Ситуацію можна інтерпретувати в такий спосіб: існує зростаючий попит на продукцію та послуги, проте ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" не в змозі виконувати всі замовлення вчасно.
У третьому кварталі 2007 року планується замінити використовуване устаткування, щоб мати можливість збільшити обсяги виробництва. Під ці цілі виділяється 325 тис. грн. Старе устаткування після встановлення нового планується продати за 125 тис. грн. Такі заходи дозволяють вирішити проблеми компанії і задовольнити зростаючий попит.
Наступний крок - це розрахунок потреби в додаткових джерелах фінансування (табл. 4.3).
Таблиця 4.3
Потреба у фінансуванні ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" на 2007 рік (тис. грн.)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Грошові кошти (початок періоду) 50 (364) (514) (254)
Зміни в залишках коштів (414) (150) +260 +350
Грошові кошти (кінець періоду) (364) (514) (254) +96
Мінімальний поточний залишок коштів 50 50 50 50
Потреба у фінансуванні 414 564 304 (46)
Із аналізу таблиці 4.3. ми бачимо, що потреба у фінансуванні розраховується з урахуванням мінімально необхідного залишку коштів на розрахунковому рахунку (у даному випадку 50 тис. грн.).
Наступний крок - ухвалення рішення про джерела фінансування і напрямки використання тимчасово вільних коштів (якщо такііснують).
Серед можливих джерел фінансування виділяють:
- короткострокова банківська позика;
- комерційні папери;
- комерційний кредит;
- давальницька сировина;
- прострочена заборгованість постачальникам;
- факторинг (продаж дебіторської заборгованості);
- короткострокова оренда.
Кожне з джерел має свої переваги та недоліки. Оптимальне рішення приймається з урахуванням положення компанії, ситуації на ринку кредитних ресурсів тощо.
В нашому випадку у ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" укладений договір з банком, за яким вона може отримати кредит максимум на суму 410 тис. гривень під 11.5 відсотків на рік або 2.875 відсотка на квартал. За договором компанія може брати кредит у будь-який момент, коли їй це необхідно, поки не досягне встановленого ліміту. Від компанії не потрібно спеціальної застави у вигляді якихось активів для забезпечення повернення кредиту.
Подібного типу договори називають кредитною лінією. Коли компанія одержує кредит за такими угодами, вона, як правило, зобов'язана утримувати компенсаційний залишок коштів на депозиті в банку.
В якості альтернативного варіанту можна запропонувати використання змішаного кредитування, коли частина необхідних грошових коштів надходить у вигляді банківського кредиту, а інша частина за рахунок тимчасово вільних коштів підприємства.
План фінансування, що формується за умови використання лише кредитної лінії, приведений у табл. 4.4. З наведених даних видно, що використання лише кредитної лінії не задовольнить потребу підприємства в коштах.
Альтернативний варіант: спочатку потрібно використовувати можливості кредитної лінії, при необхідності на повну потужність, до вичерпання встановленого ліміту кредитування. Але якщо потреби в коштах все-таки перевищать можливості кредитної лінії, то треба прибігати до прострочених платежів.
Таблиця 4.4
План фінансування ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" на 2007 рік (тис. грн.)
НАДХОДЖЕННЯ 1к. 2 к. 3 к. 4 к.
Нові позики:
- кредитна лінія 410
Разом позик 410
Кошти від поточної діяльності (табл.. 3.2) 260 350
Зниження засобів для компенсаційного залишку 10 22
Приплив коштів 410 0 270 372
ПОТРЕБА 1к. 2 к. 3 к. 4 к.
Виплати:
- по кредитній лінії 48 362
Разом виплат 0 48 362
Виплата відсотків
- по кредитній лінії 12 12 10
Разом відсотків 0 12 12 10
Кошти для поточної діяльності (табл. 3.2) 414 150
Кошти для поповнення компенсаційного залишку 32
Потреба в коштах 446 162 60 372
Аналізуючи таблицю 4.4., бачимо, що ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" зобов'язано підтримувати залишок у розмірі 20% від суми позики. Інакше кажучи, якщо підприємству необхідні 100 гривень, воно повинна насправді одержати кредит в розмірі 125 гривень, тому що 25 гривень (20% від 125 гривень) повинні зберігатися в якості внеску у банку.
План фінансування, що формується з цих умов, наведений у табл. 4.5.
Таблиця 4.5
План фінансування ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" на 2007 рік (тис. грн.)
НАДХОДЖЕННЯ 1к. 2 к. 3 к. 4 к.
Нові позики:
- кредитна лінія 410
- відстрочені платежі 36 200
Разом позик 446 200
Кошти від поточної діяльності (табл.. 3.2) 260 350
Зниження коштів для компенсаційного залишку 10 22
Приплив коштів 446 200 270 372
ПОТРЕБА 1 к. 2 к. 3 к. 4 к.
Виплати:
- по кредитній лінії 48 362
- по відстрочених платежах 36 200
Разом виплат 36 248 362
Виплата відсотків
- по кредитній лінії 12 12 10
- по відстрочених платежах 2 10
Разом відсотків 14 22 10
Кошти для поточної діяльності (табл.. 3.2) 414 150
Кошти для поповнення компенсаційного залишку 32
Потреба в коштах 446 200 270 372
Таким чином, із таблиці

 
 

Цікаве

Загрузка...