WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

бути спрямовані на єдиний набір необхідних елементів технічного, інформаційного й організаційного забезпечення.
При визначенні послідовності технологічних операцій необхідно використовувати наступні принципи:
" технологічна операція збору первинної інформації повинна бути першої в ланцюжку;
" первинну інформацію варто реєструвати на носії;
" кожному первинному носієві визначається шлях реєстрації первинної інформації;
" первинний носій повинний бути першим в АРМ бухгалтера.
Здійснення організаційно-методологічних функцій бухгалтерського обліку в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації припускає виконання наступних робіт:
" розробка і впровадження заходів, спрямованих на поліпшення організації і подальше удосконалювання бухгалтерського обліку;
" методичне керівництво і контроль за діяльністю посадових осіб структурних підрозділів, зв'язаних з організацією і веденням обліку;
" методичний посібник з організації і ведення бухгалтерського обліку у виробничих (структурних) одиницях підприємства;
" методичний посібник з організації внутрішньогосподарського обліку в межах підприємства;
" контроль за дотриманням термінів надання інформації відповідними структурними підрозділами;
" методичне керівництво організацією внутрішнього аудита як по виробничих підрозділах так і в цілому по підприємству;
" організація підготовки інвентаризації і її проведення у встановленому порядку;
" методичний посібник з організації моделювання даних з метою прийняття управлінських рішень;
" методичний посібник з організації аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому й окремих структурних підрозділах.
В умовах функціонування автоматизованої системи обробки облікової інформації працівники бухгалтерії виконують наступні роботи, зв'язані зі здійсненням інформаційних функцій бухгалтерського обліку:
" збір, реєстрація і передача вихідних даних по первинному обліку зроблених господарських операцій, оформлених бухгалтерським апаратом;
" участь у зборі, реєстрації і передачі даних по первинному обліку господарських операцій, чинених і оформлюваних в окремих підрозділах підприємства;
" аналіз і коректування первинної інформації;
" підготовка і коректування нормативно-довідкової інформації на машинних носіях;
" автоматизований контроль введеної інформації;
" одержання інформації в регламентному і нерегламентному режимах;
" контроль і аудит на предмет повноти і вірогідності отриманої інформації;
" виявлення помилок і неточностей в обліковій інформації і її коректуванні;
" аудит правильності складання періодичної і річної звітності;
" видача працівникам підприємства довідок і роз'яснень по розрахунках і господарських операціях на основі наявного інформаційного фонду системи обліку, контролю й аудита;
" відображення інформації для архівного збереження.
Можливим напрямком удосконалювання цих проблем є впровадження автоматизації первинного обліку і процесу збору інформації.
Сучасні засоби обчислювальної техніки, включаючи пристрою збору, виміру, реєстрації, передачі, нагромадження інформації в ринкових умовах, дозволяють автоматично одержати всю первинну інформацію про господарські операції, що відбуваються, процесах і явищах.
На сучасному етапі з'явилися умови для автоматичного сприйняття і реєстрації первинних даних на ЕОМ, що забезпечують швидке введення первинної інформації й обробку її на великих швидкостях.
Маються різні шляхи удосконалюванняорганізації первинного обліку з використанням ЕОМ.
Це, наприклад: скорочення і вилучення з первинних документів постійних показників і запис їх у пам'ять ЕОМ; скорочення загального обсягу первинної інформації за рахунок виключення з неї умовно-постійної інформації; заміна більшості звичайних паперових первинних документів машинними носіями інформації.
В даний час обробка первинної облікової документації ведеться в ручну.
Однак ведення первинного обліку можна робити за допомогою програми фірми "1С - Бухгалтерія" версії 7.7. "Підприємство".
При цьому підприємство має можливість вільно експериментувати з різними звітами і формами документів.
Програмний пошук по журналах проводок за будь-який період часу представляє широкі можливості для вибірки потрібних записів і тих або інших господарських операціях, і набагато ефективніше мати всю облікову інформацію в машинному виді, щоб оперативно одержувати ті дані, що необхідні і зокрема для визначення як фактично понесених прибуток, так і для проведення прогнозованих розрахунків по ефективності і перспективності того або іншого товару.
Конфігурація даної програми набудована на інтегроване ведення обліку, при цьому вона має:
1. єдину базу даних і систему діючої нормативно-довідкової інформації;
2. автоматичне відображення товарно-складських операцій;
3. розрахунку зарплати з відображенням інформації в бухгалтерському обліку;
4. формування звіту про прибутки і збитки за результатами діяльності.
Особливостями пропонованої конфігурації є наявність моделі обліку:
" валових витрат і валових доходів, що дає можливість бухгалтерові вибрати найбільш зручна і звичну для нього модель;
" ПДВ, що усуває можливість виникнення погрішностей при різних схемах обчислення ПДВ;
" списання товарно-матеріальних цінностей;
" товарно-матеріальних цінностей у розрізі партій з повним контролем при операціях приходу, відвантаження, повернення і списання;
" облік і контроль виписки податкових накладних, формування книг обліку продажів і придбання товарів (робіт, послуг);
" розрахунок заробітної плати, що враховує усі види оплати праці (по ставках, погодинна, відрядна) і їхньої комбінації (по ставках + відрядна, погодинна + відрядна, т.п.);
" автоматичний розрахунок лікарняних і відпусток, з огляду на середню заробітну плату за попередні місяці.
4.2. Шляхи покращення стану грошових потоків підприємства
Як вже було відзначено в попередніх розділах, на підприємстві виділяють три види діяльності: основна, пов'язана з виробництвом; інвестиційна, пов'язана з придбанням і продажем довгострокових активів і фінансова діяльність (операції з цінними паперами, погашення заборгованостей і т.д.). Кожний з цих видів діяльності генерує як припливи, так і відтоки коштів. Таким чином, при складанні планових припливів і відтоків коштів необхідно враховувати їхній рух за всіма видами діяльності підприємства.
Основну частину надходжень коштів, як правило, генерує основна діяльність підприємства.
Першим кроком є прогноз збуту. Це може бути поквартальний, помісячний, потижневий, навіть щоденний прогнози. Але, як правило, важко спланувати продажі на настільки короткий період із прийнятним ступенем точності.
ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" може здійснювати якісні квартальні прогнози, в цьому випадку планування припливів коштів здійснюється з розбивкою по кварталах і виглядає у виді формату, представленого в табл. 4.1.
Надходження від покупців - це основний приплив засобів, але не єдиний. Підприємство планує в третьому кварталі 2007

 
 

Цікаве

Загрузка...