WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

оцінки ефективності використання грошових коштів на підприємстві.
В четвертому розділі представлені пропозиції щодо удосконалення обліку грошових коштів на підприємстві.
1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОБЛІКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОШОВИХ КОШТІВ
1.1. Огляд літератури з теми дослідження
Розкриваючи тему дипломної роботи "Облік грошових коштів" був вивчений великий обсяг навчальної і нормативної літератури, з яких можна звернути увагу на наступні.
В даний час в Україні грошовий обіг регулюється наступними нормативними документами:
" Порядком ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим Постановою НБУ, зі змінами і доповненнями;
" Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, від 19 лютого 2001 р. N 69;
" Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 29 березня 2001 р. N 135;
" Наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій";
" Положенням бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженому наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.
Дуже доступно розкрита досліджувана тема в книзі Грабової Н.Н., Добровського В.Н.: "Бухгалтерський облік у виробничих і торгівельних підприємствах", Київ "А.С.К." 2003 р. Книга складається з двох розділів: "Теоретичні основи бухгалтерського обліку" і "Бухгалтерський облік у виробничих і торгівельних підприємствах". У першому розділі книги розкривається теоретичний зміст основних категорій і принципів організації бухгалтерського обліку. Другий розділ містить питання методики і техніки бухгалтерського і податкового обліку стосовно до діючих законодавчих і нормативних актів в області обліку, звітності й оподатковування.
Вивчаючи методичний посібник "Облік на підприємстві" серії "Баланс Бібліотека бухгалтера" №6, 2006, можна сказати, що в посібнику консультаційний матеріал представлений на умовах наскрізного приклада діяльності промислово-торговельного підприємства з моменту його реєстрації до одержання фінансових результатів.
Метою посібника "Облік на підприємстві" є розкриття бухгалтерського обліку на прикладах із практикою заповнення первинної документації. Посібник призначений для початківців, для тих, хто мало знайом з бухгалтерською наукою, але мріє опанувати професією бухгалтера. Методичний посібник "Облік на підприємстві" - посібник про сучасний бухгалтерський облік, що містить унікальну колекцію консультацій для бухгалтера (касира) - "Облік розрахункових операцій" із заповненням касової книги, грошового чека, касових видаткових і прибуткових ордерів, документів по оформленню розрахунків з підзвітними особами.
Ціль книги "Бухгалтерський облік у торгівлі", Н.Н. Грабової - розкрити особливості організації бухгалтерського обліку торгово-комерційної діяльності; на підставі діючих нормативних документів викласти порядок обліку товарних операцій на підприємствах, включаючи зовнішньоекономічну діяльність, основних засобів і нематеріальних активів, праці і заробітної плати, витрат обігу і фінансових результатів діяльності.
У підручнику "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України" описані основи теорії бухгалтерського фінансового обліку, його організація на підприємствах України. Велика увага приділяється вивченню економічного змісту рахунків бухгалтерського обліку і методології його ведення з урахуванням вимог запропонованих Національними стандартами, з використанням останніх нормативних документів, введених в Україні з 1 червня 2000 року.
Автор підручника - професор кафедри обліку і аудиту Українського державного університету харчових технологій Н.М. Ткаченко.
Підручник складається з двох розділів. У першому описуються основи бухгалтерського обліку. В другому - бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.
У підручнику чітке викладення бухгалтерського обліку коштів зі змінами, що відбувалися в його організації і техніці ведення. Це підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обміркованих рішень і передбачення ризику у виробничо-господарській фінансовій діяльності підприємства, у системі оподатковування, у складанні балансу, фінансової звітності й ін.
Підручник "Економіка підприємства" за редакцією професора Н.А. Сафронова відрізняється від попередніх посібників тим, що в ньому розглядаються всі сторони діяльності підприємства з моменту його створення: вибір організаційно-правової форми, формування матеріальних і фінансових ресурсів, організації виробництва і збуту продукції, розробка стратегії, тактики, цінової політики, інноваційна і інвестиційна діяльність, поліпшення якості продукції, фінанси підприємства, загальноекономічна і природоохоронна діяльність, планування роботи підприємства і організація економічного аналізу.
Метою навчального посібника "Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств" Коробова М.Я. стало формування в студентів, фахівців комплексного підходу до оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств. В основу логіки викладу матеріалу покладений нетрадиційний для вітчизняної аналітичної науки підхід, згідно якого усі без винятку сторони діяльності підприємств розглядаються крізь призму фінансів, кінцевих фінансових результатів - прибутку і рентабельності. Значна увага приділяється розгляду специфіки організації аналітичної роботи в умовах інфляційної економіки. Такий підхід дає широкі можливості для розвитку плідного аналітичного мислення, адекватного умовам ринкової економіки. У підручнику детально викладена методика аналізу матеріально-технічного забезпечення підприємства і матеріалоємності продукції з прикладами, а також приведені форми машинограм, які можна використовувати під час проведення аналізу.
В посібнику за редакцією професора Любушина Н.П. "Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства" викладені теоретичні і практичні основи методології оцінки, діагностики і прогнозування фінансово-економічної діяльності підприємства на основі законів функціонування і розвитку систем. Особлива увага приділяється обліку динаміки циклічного розвитку підприємства.
Для розкриття предмета і методів аналізу призначений підручник В.В. Ковальова, О.Н. Волкова "Аналіз господарської діяльності підприємства". Основні глави присвячені аналізу в системі планування фінансово-господарської діяльності, аналізу фінансової звітності, комплексної оцінки фінансово-господарської діяльності і перспектив підприємства.
1.1. Економічна сутність грошових коштів
У процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами: з постачальниками - за одержані від нихтоварно-матеріальні цінності, з покупцями - за придбані ними товари, з банками - за одержання коштів і погашення кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами - за транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками - із заробітної плати, наданих їм позик тощо.
Відносини між підприємствами, які виникають

 
 

Цікаве

Загрузка...