WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

діяльності дорівнював їхньому відпливу в сумі -64934,1 тис. грн. Це відбулося за рахунок перевищення відпливу грошових коштів у вигляді інших платежів на суму 199,1 тис. грн., придбання фінансових інвестицій на суму 54896,5 тис. грн., придбання необоротних активів на суму 10441,4 тис. грн., не дивлячись на отримані проценти у сумі 26,5 тис. грн., отримані дивіденди на суму 138,8 тис. грн., інші надходження на суму 237,5 тис. грн., надходження від реалізації фінансових інвестицій на суму 29410,2 тис. грн., та надходження від реалізації необоротних активів на суму 274,7 тис. грн.
У 2006 р. ситуація значно покращилася. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності дорівнює відпливу в сумі 20203,4 тис. грн., що менше проти 2005 р. на 44730,7 тис. грн., або 68,9%. На це вплинули надходження від реалізації фінансових інвестицій (29410,2 тис. грн.), необоротних активів (274,7 тис. грн.). Також надходження забезпечили отримані відсотки (26,5 тис. грн..), дивіденди (138,8 тис. грн..) та інші надходження (237,5 тис. грн..). Відтік коштів відбувся внаслідок придбання фінансових інвестицій (29871,5 тис. грн..), необоротних активів (-20400,5 тис. грн.), інших платежів (-19,1 тис. грн..).
У 2005 р. спостерігались надходження грошових коштів від фінансо-вої діяльності на суму 42079,4 тис. грн. у вигляді отриманих позик на суму 375325,2 тис. грн. та інших надходжень на суму 6606,5 тис. грн.. Відтік коштів забезпечили виплати на погашення позик у розмірі 318049 тис. грн. та інші платежі на суму 21803,3 тис. грн.
В 2006 р. чистий рух коштів від фінансової діяльності зменшився на 12208,9 тис. грн., або 29,0%. Надходження коштів забезпечили: отримані позики (363056,6 тис. грн..), інші надходження (9620,8 тис. грн.), відтік коштів відбувся внаслідок погашення позик (318762 тис. грн..) та інших платежів (24045,2 тис. грн..).
В таблиці 3.2 наведена структура грошових потоків підприємства за останні 2 роки.
Таблиця 3.2
Аналіз існуючої структури грошових потоків, тис. грн.
Вид діяльності 2005 2006 Приріст в 2005 році
абс. тис. грн. %
Операційна 24743,5 -6600,1 -31343,6 -126,7
Інвестиційна 64934,1 (-) 20203,4 (-) -44730,7 -68,9
Фінансова 42079,4 29870,5 -12208,9 -29,0
Чистий рух коштів 1888,8 3067 1178,2 62,4
Загальна оцінка якості управління Добрий стан Добрий стан х х
Як бачимо, в 2005-2006 роках якість управління підприємством можна охарактеризувати як добру, оскільки чистий рух грошових коштів є позитивним. Основний рух грошових коштів підприємства генерує фінансова діяльність. На підприємстві значну увагу приділяють здійсненням інвестицій, це можна оцінити позитивно, оскільки інвестиції принесуть ефект в майбутньому. На негативно оцінку заслуговує від'ємне значення грошових потоків від операційної діяльності в 2006 році, що свідчить про те, що в зазначеному періоді основна діяльність не генерувала грошових потоків, а навпаки - поглинала.
З таблиці 3.3 видно, що лише в 2004-му році загальний обсяг грошових коштів ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" зменшився на 20,2% по відношенню до 2003 року, проте, починаючи з 2004-го року спостерігається постійне збільшення обсягу грошових коштів (близько 70% за рік), найбільшими темпами у структурі грошових коштів зростали кошти в національній валюті, зокрема, найбільше зростання грошових коштів в національній валюті (205,2%) спостерігається в 2005 році.
Таблиця 3.3.
Динаміка структури грошових коштів ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" в 2002-2006 рр. (тис. грн.)
Грошові кошти та їх еквіваленти: 2002 % до підсумку 2003 % до підсумку 2004 % до підсумку 2005 % до підсумку 2006 % до підсумку
В національній валюті 4 100 1027,6 63,1 706,1 54,4 2154,8 95,5 3760,0 97,3
в іноземній валюті - - 600,4 36,9 592,8 45,6 101,9 4,5 104,2 2,7
Разом 4 100,0 1628,0 100,0 1298,9 100,0 2256,7 100,0 3864,2 100,0
З таблиці 3.3. видно, що протягом аналізованого періоду в структурі грошових коштів ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" більшу частину займають грошові кошти в національній валюті. До того ж спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги коштів в національній валюті в 2005-2006 рр.
3.2 Аналіз рівномірності,синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства
Виходячи з інформації про рух грошових коштів в 2006 році (див. табл. 3.4.), проаналізуємо рівень збалансованості та ліквідності грошових потоків підприємства у звітному періоді.
Таблиця 3.4.
Інформація про рух грошових коштів підприємства, тис. грн.
Показники 3-й квартал 4-й квартал
Залишок грошових коштів на початок періоду 5,5 75,5
Рух грошових коштів від операційної діяльності
Надходження грошових коштів
1. Виручка від реалізації продукції звітного періоду 1021 1153
2. Погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги 421 440
Всього надходження грошових коштів від операційної діяльності 1442 1593
Витрачання грошових коштів
1. Оплата сировини та матеріалів 840 900
2. Заробітна плата 120 120
3. Сплата податків та зборів 210 250
4. Орендна плата 7 7
5. Оплата інших поточних витрат 12 15
Всього витрачання грошових коштів від операційної діяльності 1189 1292
Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності
Надходження грошових коштів
1. Надходження грошових коштів від продажу основних засобів 43 -
Всього надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 43 -
Витрачання грошових коштів
1. Видатки грошових коштів на придбання патенту 15 -
2. Видатки грошових коштів на купівлю устаткування 100 130
Всього витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності 115 130
Рух грошових коштів від фінансової діяльності
Надходження грошових коштів
1. Надходження грошових коштів від продажу власних акцій 90 95
2. Надходження довгострокового кредиту банку 80 -
Всього надходження грошових коштів від фінансової діяльності 170 95
Витрачання грошових коштів
1. Сплата дивідендів 201 150
2. Погашення короткострокового кредиту банку 80 70
Всього витрачання грошових коштів від фінансової діяльності 281 220
Додаткова інформація про фінансово-господарський стан підприємства
тис. грн
Показники 3-й квартал 4-й квартал
1. Обсяг чистого прибутку 25 31
2. Амортизація 12 11
3. Обсяг прострочених зобов'язань 11 7
4. Обсяг дефіциту грошових коштів 2 1,5
Таким чином, в таблиці 3.4. ми бачимо динаміку зміни показників діяльності за 3-1 та 4-й квартали. Дані наведені в таблиці використаємо для розрахунків.
Розраховуємо обсяг чистого грошового потоку за формулою:
ЧГП=ПГП-ВГП,
де ПГП - позитивний грошовий потік; ВГП - від'ємний грошовий потік.
ЧГП1 = (1442+43+170) -(1189+115+281) = 70 (тис. грн);
ЧГП2 = (1593+95) - (1292+130+220) = 46 (тис. грн).
2. Розраховуємо коефіцієнт якості чистого грошового потоку за
формулою:
,
де ЧП - обсяг чистого прибутку; Ам - обсяг амортизаційних відрахувань; ЧГП - обсяг чистого грошового потоку.
, .
Розраховуємо

 
 

Цікаве

Загрузка...