WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

підводить підсумки надходжень і видачі з каси коштів, виводить залишок грошей у касі на початок наступного дня.
Усі записи в касовій книзі робляться кульковою або чорнильною ручкою. Записи робляться через копіювальний папір на двох аркушах, один із яких потім відривають. Його використовують як звіт касира по проведеним за день операціям. Разом із прибутковими і видатковими касовими документами він наприкінці дня здається на перевірку в бухгалтерію. Виправлення в касовій книзі заборонені. Зроблені коригувальні записи завіряються підписами касира і головного бухгалтера. Контроль за правильністю ведення касових операцій у ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" покладений на головного бухгалтера.
На підприємстві каса знаходиться в окремому ізольованому приміщенні, вхід у яке під час виконання касових операцій закривається з внутрішньої сторони. У приміщенні знаходиться сейф для збереження готівки і цінних паперів.
Один раз у квартал бухгалтерія ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" проводить ревізію каси. При інвентаризації проводиться перерахування наявності грошей і інших цінностей, що знаходяться в касі.
Для проведення ревізії директор ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" видає наказ про проведення інвентаризації і призначає склад комісії. До складу комісії обов'язково повинен входити представник бухгалтерії. Ревізія в приміщенні каси проводиться тільки в присутності касира.
Відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність касир повинен відповідати при виявленні нестач. Якщо при ревізії в касі виявлені надлишки, то вони підлягають оприбуткуванню. У будь-якому випадку касир повинен відзвітуватися про отримане відхилення. Результат інвентаризації відбиваються в акті інвентаризації коштів.
Порядок ведення касових операцій періодично перевіряє і банк (не рідше 1 рази в 2 роки).
На ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" касові операції відбивають у журналі-ордері № 1. Це необхідно для виявлення оборотів по рахунку 301 "Каса".
Кредитові обороти по рахунку 301 відбивають у журналі ордері №1 у розрізі кореспондуючих рахунків, обороти по дебету рахунка заносяться у відомість №1. Записи виробляються підсумковими рядками за день (додаток 5).
Відповідно до інструкції про ведення касових операцій при невеликому числі операцій, можливо угрупування документів за 3-5 днів, але в ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" касир здає звіт щодня.
Залишок коштів у касі показують на зворотній стороні журналу-ордеру на початок і кінець місяця.
Сальдо на кінець місяця одержують додатком до сальдо на початок місяця дебетового обороту за винятком кредитового обороту в журналі-ордері №1 (додаток 6). Потім звіт касира на кінець місяця порівнюють з отриманою сумою. Журнал-ордер №1 є регістром місячного обороту. Потім підсумки кредитових оборотів заносять у Головну книгу.
На підприємстві облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами". При направленні працівника у відрядження виписують посвідчення про відрядження, де вказується прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада, місце призначення і ціль поїздки.
З каси в підзвіт видаються суми на:
" закупівлю товарно-матеріальних цінностей;
" на господарські цілі;
" на відрядження для рішення господарських питань.
Працівник, якому видані грошові кошти під звіт, повинен протягом трьох робочих днів подати в бухгалтерію підприємства авансовий звіт (додаток 7) про витрачені засоби.
Бухгалтерія перевіряє правильність оформлення авансових звітів і прикладених до них документів, установлює законність і доцільність зроблених витрат. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть у журналі-ордері № 7 (додаток 8). Місячні обороти журналу-ордеру №7 забезпечують синтетичні показники по рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами".
Усі вільні грошові кошти підприємства повинні зберігатися на поточному рахунку в банку. Для відкриття рахунка ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" надало в банк:
- заяву з проханням про відкриття рахунка;
- завірену нотаріусом копію статуту;
- картку встановленого зразка зі зразками підписів головного бухгалтера і керівника з відбитком печатки;
- довідку з податкової інспекції про постановку ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" на облік.
Після цього, банк перевіряє отримані документи і видає рішення про відкриття рахунку. Після цього банк зобов'язаний повідомити податкової інспекції номер рахунка.
Видача грошових коштів з поточного рахунка ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" здійснюється на підставі платіжного доручення (додаток 9), при зарахуванні грошей з каси - оголошеннямна внесок наявними. Коли банк приймає гроші, він дає квитанцію про прийом коштів.
Кошти від покупців продукції, робіт, послуг на розрахунковий рахунок надходять на підставі виставлених покупцями платіжних доручень. У ряді випадку, коли покупець не хоче вчасно розплатитися за отриманий товар, то підприємство виставляє платіжне вимогу-доручення. На підставі цього документа банк перелічує грошові кошти з поточного рахунка покупця на поточний рахунок постачальника.
Витрати грошових коштів на ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" здійснюються на різні цілі:
- оплата продукції постачальникам;
- виплата заробітної плати;
- перерахування коштів у бюджет;
- на господарські нестатки;
- на нараховані відсотки по отриманих позичках.
Платежі з поточного рахунку здійснюються на підставі платіжних документів, виставлених ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" або постачальниками.
Відповідно до затвердженій формі в платіжному дорученні вказується повне найменування підприємства, адреса банку, кому переказувати грошові кошти, черговість платежу, дата і сума платежу. Банки приймають тільки заповнені машинописно платіжні доручення. Підчищення і помарки в цьому документі неприпустимі.
Кожна операція по поточному рахунку банк супроводжує випискою з поточного рахунка. У ній вказується сума зробленої операції і її дата. До виписки додається документ, на підставі якого операція була зроблена. Ці виписки з прикладеними документами є підставами для бухгалтерських записів по рахунку 31 "Рахунки в банках".
Отримані виписки перевіряються в бухгалтерії ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" на предмет правильності операції і сум. Якщо виявлено помилку, то бухгалтерія сповіщає про це банк, а помилкову суму ставить по дебету рахунка 374. Банк перевіряє операцію і робить зворотний запис (тобто дебет рахунка 311 і кредит рахунка 374).
Помилково зарахована на поточний рахунок підприємства сума відбивається записом по дебету рахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті" у кореспонденції з кредитом рахунка 685 "Розрахунки з різними кредиторами". Після одержання виписки банку з виправленим помилковим записом складається бухгалтерська проводка зі зворотною кореспонденцією рахунків (тобто дебет рахунка 685 і кредит рахунка 311). У такий спосіб забезпечується ідентичність записів на поточному рахунку як у банку так і на підприємстві.
Операції по рахунку 311 бухгалтерія підприємства відбиває у журналі-ордері №2. Там відбивають кредитовий оборот по рахунку 311 у розрізі дебету рахунків. Записи в журнал-ордер робляться на підставі

 
 

Цікаве

Загрузка...