WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

за одним рахунком і проводяться записи в Журналі 1 і Відомості 1.1.
У кінці місяця бухгалтер збирає всі касові звіти з підшитими до них первинними документами за датами в зростаючому порядку та зшиває в окрему папку. Контроль за правильним веденням Касової книги здійснює головний бухгалтер ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ". Видаткові касові ордери оформлюються на підставі наступних документів (табл. 2.4. ).
Таблиця 2.4.
Документи, які є підставою для оформлення видаткових касових ордерів
№ Господарська операція Підстава Дт
1. Здавання готівкової виручки до банку Об'ява на внесення готівки 311
2 Видача під звіт на господарські потреби Наказ керівника підприємства 372
3 Видача під звіт на відрядження Наказ керівника підприємства, посвідчення на відрядження 372
4 Виплата заробітної плати, допомоги, матеріальної допомоги Платіжна (розрахунково-платіжна) відомість
661
Оплата праці, виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, стипендій, премій тощо проводиться касиром за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями без складання видаткового касового ордера на кожного отримувача.
Всі прибуткові та видаткові касові документи повинні бути заповнені відповідальними за це особами чітко та зрозуміло чорнилами, кульковою ручкою або за допомогою друкарської машинки чи принтера. Жодних підчисток, помарок або виправлень, хоча і оговорених, у цих документах не допускається. При цьому приймання та видача коштів за касовими ордерами може проводитися тільки в день їх складання, крім випадків видачі коштів за платіжними та розрахунково-платіжними відомостями. Забороняється видавати прибуткові та видаткові документи особам, які вносять або одержують гроші.
Отож, в цьому підрозділі були описані первинні документи, які використовуються фірмою ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" для оформлення і підтвердження здійснених операції з грошовими коштами.
2.4. Синтетичний і аналітичний облік грошових коштів
Синтетичний облік наявності і руху грошових коштів у касі ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" ведеться на рахунку 30 "Каса" і субрахунку 301 "Каса в національній валюті".
Підприємство є торгівельним, тому для відображення в обліку касових операцій роблять наступні записи:
" прибуткування виторгу від реалізації товарів відображається по дебету рахунка 301 "Каса в національній валюті" у кореспонденції з кредитом рахунка 702 "Доход від реалізації товарів";
" одержання коштів з банківської установи відображається по дебету рахунка 301 "Каса в національній валюті" у кореспонденції з кредитом рахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті";
" повернення невикористаних підзвітних сум відбивається по дебету рахунка 301 "Каса в національній валюті" у кореспонденції з кредитом рахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами";
" виплата коштів працівнику на службове відрядження або на придбання матеріальних цінностей відбивається по дебету рахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами" у кореспонденції з кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті";
" виплата коштів постачальнику за отриманий товар відображається по дебету рахунка 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" у кореспонденції з кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті";
" виплата заробітної плати відображається по дебету рахунка 661 "Розрахунки по заробітній платі" у кореспонденції з кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті";
" виплата депонованої заробітної плати відбивається по дебету рахунка 662 "Розрахунки з депонентами" у кореспонденції з кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті";
" виплата засновникам і учасникам товариства дивідендів відбивається по дебету рахунка 671 "Розрахунки по нарахованих дивідендах" у кореспонденції з кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті".
Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" зберігає свої вільні грошові кошти в банку. Для розрахунків наявними коштами на підприємстві створена каса і ведеться касова книга обліку приходу і витрати коштів за установленою формою.
Прийом коштів ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" здійснює з обов'язковим застосуванням реєстратора розрахункових операцій (РРО).
ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" уклало договір з "Приватбанком" на розрахунково-касове обслуговування. На підставі цього договору відкритий поточний рахунок № 26009274623001 в українських гривнях.
Касові операції на ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" проводить касир, з яким укладений договір про повну матеріальну відповідальність за схоронність прийнятих цінностей. На 1.01.07 р. для підприємства встановлений ліміт каси в розмірі 10 000 грн. Грошові кошти з каси можуть використовуватися для сплати відряджень, оплатидрібних господарських витрат і видачі авансів. Перевищення ліміту каси допускається лише в період виплати заробітної плати, але не більш трьох робочих днів. Якщо після закінчення цих трьох днів у касі залишилися суми, що перевищують ліміт каси, то вони підлягають здачі в банк. Джерелами надходження коштів у касу є:
- виторг від реалізації продукції;
- повернення підзвітних сум.
Гроші, що надходять у касу, оформляються прибутковим касовим ордером (додаток 1), що підписує касир і головний бухгалтер. Сума грошей, що надійшли, у прибутковому касовому ордері записується цифрами і прописом. Після того, як гроші прийняті і перелічені платнику видають квитанцію, що підтверджує факт внесення грошей у касу. Квитанція завіряється касиром і головним бухгалтером ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ". Помарки, підчищення і виправлення в цих документах не допускаються. Прийом грошей по прибутковому касовому ордеру здійснюється тільки в день їхнього складання.
Для видачі грошей з каси в ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" застосовується видатковий касовий ордер (додаток 2). У ньому вказується сума виданих грошей, прізвище, ім'я, по батькові того, хто їх одержав, на що сума повинна бути витрачена, дата видачі коштів. Виправлення в цьому документі не допускаються. Видача грошей здійснюється тільки в день складання видаткового касового ордера.
Коли касир видає гроші, він фіксує факт видачі своїм підписом. Видача грошей по видатковому касовому ордері здійснюється тільки після пред'явлення одержувачем документа, що засвідчує його особистість. Номер цього документа, дату видачі в обов'язковому порядку фіксують у видатковому касовому ордері. Видаткові і прибуткові касові ордери нумеруються роздільно в порядковій послідовності від початку до кінця року.
Видача заробітної плати з каси відбувається по платіжних відомостях (додаток 3), що завіряє своїм підписом керівник і головний бухгалтер. При одержанні грошей працівники ставлять у платіжній відомості свій підпис. Одноразові видачі грошей на оплату праці окремим особам здійснюється по видатковому касовому ордеру.
На ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" всі операції по надходженню і витраті коштів записують у касову книгу (додаток 4). Вона пронумерована, прошнурована і завірена печаткою організації. Кількість аркушів підраховується і завіряється підписом головного бухгалтера і директора.
Наприкінці робочого дня касир

 
 

Цікаве

Загрузка...