WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

перегляді виписок із рахунків в банку, об'яв банку про рахунки постачальників і інших документів, що надійшли до оплати, а також записів у реєстри бухгалтерського обліку. З цією метою складається план контролю за здійсненням касової і розрахункової дисципліни на фірмі. (табл.2.2.). В даній таблиці видно, що контроль за здійсненням касової і розрахункової дисципліни здійснюється у всіх напрямках з видачі і надходження коштів у даному підприємстві.
Отже, як видно із таблиці 2.2. в процесі організації обліку грошових коштів, облік організовується від складання планів організації документації і до контролю за дотриманням дисципліни ведення цих операцій. Тому організація обліку на підприємстві має дуже велике значення.
Таблиця 2.2.
План контролю за здійсненням касової і розрахункової дисципліни
на ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ"
Об'єкт контролю Джерело контролю Виконавець Строк здійснення
Своєчасність і повнота здачі в банк касових надходжень і депонованої заробітної плати
Касова книга Головний бухгалтер Щоденно
Дотримання ліміту касових залишків Касова книга Головний бухгалтер Щоденно
Дотримання правил видачі авансів підзвітним особам в межах потреби Заява підзвітної особи про видачу авансу Бухгалтер по розрахунка Щоденно
Своєчасність оплати рахунків покупцями Виписка із рахунку в банку Бухгалтер по розрахунках Щоденно
Своєчасність оплати рахунків постачальників Об'яви банку Бухгалтер по розрахунках Щоденно
Важливо також в процесі організації бухгалтерського обліку є розробка плану виконання облікових робіт, який складається із індивідуальних графіків які в свою чергу складаються головним бухгалтером для кожної посадової особи. У графіку перераховуються всі робочі операції з кола обов'язків цієї посадової особи, і зазначені точні строки виконання цих обов'язків.
Так, наприклад, наведений нижче індивідуальний графік роботи касира ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" (табл.2.3.). В ньому визначений перелік робіт і строки їх виконання
Індивідуальні графіки складають у двох примірниках, перший видають виконавцю, а другий залишається у головного бухгалтера.
Індивідуальні графіки сприяють підвищенню відповідальності виконавців за доручену роботу, дають змогу раціональніше використовувати робочий час.
Таблиця 2.3.
Індивідуальний графік роботи касира ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ"
№ Назва робіт Строк виконання
1. Приймання та видання готівки за оформленими прибутковими і видатковими касовими ордерами з попередньою перевіркою їх відповідно до робочих інструкцій про оформлення касових операцій
Щодня з 8.30 до 14.00
2. Запис прибуткових і видаткових касових ордерів у касову книгу Негайно після здійснення кожної операції
3. Проведення операцій в банку (одержання коштів за чеками, здавання касових надходжень, одержання виписок із рахунків і т.д)
Щодня з 14.00 до 16.00
4. Здавання бухгалтеру по розрахунках одержаних у банках виписок і документів Негайно після повернення з банку
5. Оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів, одержання коштів за чеками та здавання надходжень у банк. Запис у касову книгу Негайно після повернення з банку
6. Складання списків депонентів по заробітній платі й здавання їх бухгалтеру по заробітній платі До 9.30 четвертого дня після початку виплати
7. Складання звіту касира та здавання його головному бухгалтеру Щодня о 17.00
Важливу роль також відіграє план документації господарських операцій, перш за все складають перелік операцій, які необхідно документувати на підприємстві, потім визначають якими документами будуть оформлюватимуться кожен вид господарських операцій, кількість примірників кожного документа та їх призначення, а також порядок складання кожного виду документа.
Для здійснення розрахунків готівкою ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" має касу. У касі фірми зберігається готівка, грошові документи, які є бланками суворого обліку (квитанції подорожніх листів автотранспорту, бланки довіреностей тощо). Керівник фірми забезпечив обладнання каси і належне зберігання цінностей у касі та при їх транспортуванні. Посадова матеріально відповідальна особа, яка завідує касою, видачею та прийманням грошей на ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" називається касиром. На цю посаду працівник призначається наказом керівника підприємства. У відділі кадрів новопризначеного касира під розписку ознайомлюють з Порядком ведення касових операцій і укладають з ним договір про повну матеріальну відповідальність за збереженість всіх прийнятих ним цінностей. На сьогодні готівковий обіг регулюється Порядком ведення касових операцій в національній валюті України.
У випадку необхідності фірма одержує готівку з власних рахунків у банку в межах наявних на них коштів на цілі, зазначені у чеку на отримання готівки. Для одержання коштів у касу на виплату заробітної плати фірма складає касові заявки, в яких вони повідомляють установу банку про строки виплати заробітної плати. Хоча на сьогоднішній день, виплата заробітної плати здійснюється з отриманих за день прибутку від реалізації.Законодавством встановлені певні обмеження щодо використання готівки, яка надходить у касу.
Усі вказівки щодо порядку складання документування операцій треба викласти письмово у вигляді так званої робочої інструкції, яка додається разом із зразком документа. Робочі інструкції мають вигляд текстової форми (у вигляді тексту) і синоптичної форми (у вигляді графічної системи) або її ще називають оперограмою (графіком операцій).
Рис.2.2. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій
Облік руху грошей в касі фірми відображається в облікових регістрах - Журнал 1, Відомість 1.1. Щодо фінансової звітності , то це р.230, 240 форми №1 "Баланс", форма №3 "Звіт про рух грошових коштів", р.640 форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".
Більшість взаєморозрахунків ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" здійснюється в безготівковій формі, відповідно і грошові кошти зберігаються в установах банку. Але повністю уникнути розрахунки готівкою неможливо, отже на підприємстві виникає потреба у чітко організованому обліку готівки.
ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" має відкритим в банку лише один поточний рахунок, на якому і здійснюються всі операції. При безготівкових розрахунках фірма використовує платіжні доручення.
Платіжне доручення - це доручення підприємства обслуговуючому його банку на перерахування визначеної суми із свого рахунку. Доручення складаються на бланках встановленої форми.
Банки приймають до виконання доручення протягом десяти календарних днів з дати його заповнення. Доручення приймається банком до виконання тільки в сумі, яка може бути сплачена за наявними коштами на рахунку або за рахунок кредиту. Доручення на перерахування коштів у доходи бюджетів і на відрахування платежів податкового характеру державних цільових фондів, включаючи відрахування на утримання доріг, приймаються банками незалежно від наявності коштів на рахунку клієнтів. У разі відсутності коштів доручення враховуються на окремому позабалансовому рахунку.
Приватна виробничо-торгова фірма "Вебпресс-Слов'янськ" може здійснювати

 
 

Цікаве

Загрузка...