WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

річної фінансової звітності, в процесі аналізу дебіторської заборгованості за реалізовану готову продукцію, товари, роботи, послуги, а також інші поточні дебіторські заборгованості, здійснюють її групування за термінами непогашення:
" до 3-х місяців;
" від 3-х до 6-ти місяців;
" від 6-ти до 12-ти місяців.
Облік кредиторської заборгованості організований згідно з П(С)БО 11 "Зобов'язання", при чому перед складанням річної звітності здійснюється аналіз довгострокової кредиторської заборгованості з метою відокремлення її від поточної частини. Поточна частина кредиторської заборгованості, що належить оплаті протягом 12 місяців, відображається на рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями".
Ведення обліку доходів здійснюється згідно з П(С)БО 15 "Доходи", при чому доход від надання послуг визначається з урахуванням завершення робіт на дату балансу, тобто методом нарахування.
Облік витрат здійснюється згідно з П(С)БО 16 "Витрати", при цьому для обліку витрат використовуються рахунки класу 9 Плану рахунків. З метою встановлення виробничої собівартості продукції затверджений перелік постійних та змінних загальновиробничих витрат.
До змінних загальновиробничих витрат відносяться:
" основна та додаткова заробітна плата допоміжного виробничого персоналу, що безпосередньо приймає участь у виробничому процесі; заробітна плата загальновиробничого персоналу;
" відрахування на соціальне страхування допоміжного виробничого персоналу;
" витрати на водопостачання для технічного виробничого персоналу;
" витрати, пов'язані з енергозабезпеченням технологічного процесу.
Постійні загальновиробничі витрати включають:
" заробітну плату та інші виплати апарату управління цеху, витрати на управління виробництвом;
" відрахування на соціальне страхування апарату управління цеху;
" основну і додаткову заробітну плату допоміжного персоналу з обслуговування технологічного процесу, заробітна плата загальновиробничого персоналу;
" відрахування на соціальне страхування допоміжного персоналу з обслуговування;
" утримання лабораторії, витрати на управління виробництвом;
" витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші послуги третіх осіб на утримання виробничих приміщень;
" операційна рента основних засобів виробничого призначення;
" амортизація основних фондів виробничого призначення;
" амортизація нематеріальних активів виробничого призначення;
" витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання цехів;
" інші загальновиробничі витрати - техніка безпеки, охорона праці та навколишнього середовища;
" інші загальногосподарські витрати - оплата простоїв, браку тощо;
" витрати на удосконалення технології та організацію виробництва.
Затверджена система оплати праці на ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ":
" за діючим штатним розкладом - для адміністративного персоналу;
" основна заробітна плата за відпрацьований час за діючими тарифами та розцінками та додаткова у вигляді надбавок за фактичний результат праці - для робітників основного та допоміжного виробництва.
Рахунки 7 та 9 класів закриваються на рахунок 79 "Фінансові результати".
На підприємстві створена робоча комісія з інвентаризації та визначення справедливої вартості активів. Вона представлена наступним складом: Голова комісії - головний інженер, члени комісії - головний бухгалтер, начальник відділу постачання, начальник планово-економічного відділу, головний енергетик, заступник головного бухгалтера.
Фінансові інвестиції відображаються в обліку і звітності згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".
Ведення податкового обліку покладене на заступника головного бухгалтера. До прийняття Податкового Кодексу податковий облік здійснюється автономно від бухгалтерського зі складанням відповідних регістрів. Контроль за правильністю відображення результатів оподаткування здійснюється головним бухгалтером.
Забезпечення додержання термінів зберігання бухгалтерських документів відбувається згідно з вимогами наказу Головного архівного управління при КМУ від 20.07.98 р. №41. Терміни зберігання типових документів бухгалтерського обліку представлені у табл. 2.1.
Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти.
Таблиця 2.1.
Терміни зберігання типових документів бухгалтерського обліку
№ з/п Вид документу Термін зберігання
1 Бухгалтерські звіти та баланси та протоколи по їх затвердженню:
- річні
квартальні
місячні
10 років
3 роки
1 рік
2 Первинні документи для бухгалтерських та податкових записів (касові, банківські документи, наряди та табелі, накладні на ТМЦ, авансові звіти тощо) 3 роки
3 Лицеві рахунки робочих та службовців 75 років
4 Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості
При відсутності лицевих рахунків
5 років
75 років
5 Інвентарні картки, паспорти та журнали обліку основних засобів 3 роки
6 Доручення, в т.ч. анульовані 3 роки
7 Облікові регістри (головна книга, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, касові та чекові книги) 3 роки
8 Інвентаризаційні описи та протоколи засідань інвентаризаційних комісій 3 роки
9 Актидокументальних ревізій та перевірок 5 років
10 Договори про матеріальну відповідальність
5 років
За допомогою грошових коштів підприємство в процесі своєї діяльності може закупляти сировину, основні засоби, тим самим нарощувати обсяги виробництва продукції (виконання робіт і надання послуг), що в наш час ринкової економіки дуже важливо, розраховуватись з працівниками по оплаті праці і т.д. Але для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням. Тому для того, щоб зрозуміти організацію бухгалтерського обліку на ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" необхідно розглянути її організаційно-технологічні особливості.
Організацію обліку грошових коштів і розрахунків на ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" здійснює бухгалтерія на чолі із головним бухгалтером даного підприємства.
Якщо взяти в загальному, то даний відділ в свою чергу здійснює і оперативний контроль за здійсненням касової дисципліни - це систематичне спостереження за своєчасною здачею в банк касових надходжень і депонованої заробітної плати, шляхом дотримання ліміту витрачання готівки (наявних грошових коштів) із виручки і лімітів касових залишків, видачі цільових авансів підзвітним особам суворо в межах потреби і використання грошових коштів за призначенням.
Здійснення контролю за дотриманням розрахункової дисципліни - це систематичне спостереження за своєчасністю пред'явлення (подання) до оплати рахунків покупцям, оплати цих рахунків покупцями, дотримання строків оплати продукції заготівельними організаціями і рахунків постачальників, за своєчасністю розрахунків з бюджетом, органами соціального страхування, робітниками і службовцями, підзвітними особами, депонентами, квартиронаймачами та іншими дебіторами і кредиторами.
Такий контроль базується на щоденному

 
 

Цікаве

Загрузка...