WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота


Дипломна робота
Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ "Вебпресс-Слов'янськ")
?
ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………………………………..3
1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОБЛІКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОШОВИХ КОШТІВ ………………………………………………………..6
1.1. Огляд літератури з теми дослідження …………………………………..6
1.1. Економічна сутність грошових коштів ………………………………….9
1.3. Порядок організації готівкових розрахунків …………………………..12
1.4. Порядок організації безготівкових розрахунків ……………………….21
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ТОВ "ВЕБПРЕСС-СЛОВ'ЯНСЬК" ………………………………………………35
2.1. Коротка характеристика підприємства …………………………………35
2.2. Оцінка системи організації бухгалтерського обліку на підприємстві ..38
2.3. Документальне оформлення обліку грошових коштів на підприємстві …………………………………………………………………………………..51
2.4. Синтетичний і аналітичний облік грошових коштів …………………..56
3. АНАЛІЗ СТАНУ ТА СТРУКТУРИ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ТОВ "ВЕБПРЕСС-СЛОВ'ЯНСЬК" ………………………………………………65
3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків ………………………….65
3.2 Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства ………………………………………………………...70
3.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства 76
4. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ТОВ "ВЕБПРЕСС-СЛОВЯНСЬК" ………………………………………………………………..82
4.1. Автоматизація обліку грошових коштів ………………………………82
4.2. Шляхи покращення стану грошових потоків підприємства …………86
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………...93
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………..97
ДОДАТКИ …………………………………………………………………….101
ВСТУП
В умовах переходу України до ринкової економіки виникають нові форми власності і форми господарської діяльності, які вимагають підготовки нового кадрового потенціалу. Сучасна економічна система, яка тільки встановлюється і поступово розвивається, вимагає такої підготовки економічних кадрів, які б досконало розуміли закономірності ринкових відносин, швидко і безпомилково орієнтувалися в господарській обстановці, своєчасно давали обґрунтовані рекомендації щодо прийняття оптимальних управлінських рішень.
Важливим елементом нової економічної системи повинен стати бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасними підприємствами. Тільки добре налагоджена система обліку зможе своєчасно забезпечити органи управління необхідною і достовірною інформацією для проведення якісно обґрунтованого аналізу і забезпечення надійного контролю за господарською діяльність і зміцненням фінансового стану.
Бухгалтерський облік являє собою упорядковану і регламентовану систему збирання, вимірювання, обробки і передавання інформації про господарюючий суб'єкт користувачам для прийняття управлінських рішень. Він охоплює всі засоби господарства і джерела їх утворення, всі господарські процеси і результати діяльності.
Бухгалтерський облік відображає господарські операції систематично і забезпечує суцільне і безперервне спостереження. Основними ознаками бухгалтерського обліку є: юридична доказовість, безперервність, вартісне вимірювання, двоїсте (подвійне) відображення стану та змін господарських операцій та процесів. Виходячи з цього, бухгалтерський облік виконує інформаційну і контрольну функції. Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти. Грошові кошти, необхідні підприємству для нормальної виробничо-господарської діяльності, в процесі свого існування.
Управління грошовими коштами має першорядне значення. Мистецтво керування поточними активами полягає в тому, щоб тримати на рахунках мінімально необхідну суму коштів, що потрібні для поточної оперативної діяльності. Сума коштів, яка необхідна підприємству, це по суті справи страховий запас, призначений для покриття короткочасної незбалансованості грошових потоків. Сума грошових коштів повинна бути такою, щоб її вистачало для здійснення всіх першочергових платежів. Оскільки грошові кошти, знаходячись у касі або на рахунках у банку, не приносять доходу, їх потрібно мати в наявності на рівні безпечного мінімуму. Наявність великих залишків грошей протягом тривалого часу може бути результатом неправильного використання оборотного капіталу.
Гроші як загальний еквівалент вимірюють вартість усіх товарів. Але не гроші роблять товари порівнянними, а кількість витраченого на них суспільно необхідної праці. На стадії формування товарних відносин гроші зіграли роль засобу, що дорівнював до грошей інші товари. У результаті виник масштаб цін, прийнятий державою за грошову одиницю.
У товарному обігу гроші відіграють роль посередника в обміні двох товарів: Т - Д - Т. Функцію накопичення скарбів раніш виконували повноцінні гроші - золото і срібло. Оскільки гроші представляють загальне втілення багатства, то виникає прагнення до їх накопичення. У докапіталістичних формаціях існувала найпростіша форма акумуляції багатства, коли витягнуті із обігу золото і срібло зберігалися у власника. Зі зростанням товарного виробництва перетворення грошей у скарби стає необхідною умовою регулярного поновлення відтворення. Прагнення до одержання найбільшого прибутку змушує підприємців не зберігати гроші як мертвий скарб, а пускати їх в оборот.
Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що грошові кошти відіграють важливу роль в виробничо-господарській діяльності підприємства. Так, за допомогою грошових коштів підприємство в процесі своєї діяльності може закупляти сировину, основні засоби, тим самим нарощувати обсяги виробництва продукції (виконання робіт і надання послуг), що в наш час ринкової економіки дуже важливо, розраховуватись з працівниками по оплаті праці і т.д. Але для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням.
Предметом дослідження є процес обліку і аналізу грошових коштів.
Ціль дослідження складається у вивченні порядку ведення обліку і аналізу грошових коштів на підприємстві.
Задачі представленої роботи наступні:
- розглянути сучасний облік коштів і проблеми його удосконалювання;
- дати коротку характеристику досліджуваного підприємства;
- розглянути порядок ведення касових операцій і операцій на рахунках у банку;
- розглянути методику проведення аналізу використання грошових коштів, і використати її для оцінки ефективності їх використання.
Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю "Вебпресс-Слов'янськ".
Дипломна робота складається з чотирьох розділів. У першому розділі розглянута економічна сутність та порядок здійснення операцій з розрахунку грошовими коштами.
У другому розділі приведена характеристика підприємства, що досліджується. Дана оцінка загальній системі бухгалтерського обліку ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ". Проаналізована система документальногооформлення і синтетичний і аналітичний облік грошових коштів.
Третій розділ містить порядок здійснення аналізу використання грошових коштів, і представлені результати

 
 

Цікаве

Загрузка...