WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Дебіторська заборгованість банку, облік дебіторської заборгованості банку - Реферат

Дебіторська заборгованість банку, облік дебіторської заборгованості банку - Реферат

валют та очікуваних строків погашення заборгованості) і фінансової звітності за формою 605 "Інформація про формування комерційним банком резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості".
При отриманні Банком рахунку (рахунку-фактури), що включає вартість товарно-матеріальних цінностей (послуг, робіт), які, відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків та Внутрішнього плану аналітичних рахунків підлягають оплаті з різних балансових (аналітичних) рахунків, для перерахування коштів вибирається рахунок, що відповідає товарам (послугам, роботам), вартість яких найбільша у загальній сумі за рахунком (рахунком-фактурою). При цьому слід враховувати, що такий порядок попередньої оплати не може бути застосований до рахунків, які, крім інших цілей, включають перерахування на капітальні вкладення.
Оплата нотаріальних послуг здійснюється Банком з рахунку 3519 "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку" та обліковується на вказаному рахунку до прийняття судом відповідного рішення. Якщо за позовом, для
- подання якого сплачена відповідна сума нотаріальних послуг, суд приймає рішення не на користь Банку, дебіторська заборгованість за сплаченими коштами відноситься на рахунок 7457 "Інші адміністративні витрати" після отримання такого рішення.
Державне мито на подання панком позову до суду (господарського суду) підлягає перерахуванню з рахунку 3522 ''Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім податку на прибуток" та обліковується на вказаному рахунку до прийняття с; дом відповідного рішення (без класифікації такоїзаборгованості з метою створення резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості). Якщо за позовом, за яким сплачена відповідна сума державного мита, суд приймає рішення не на користь Банку, дебіторська заборгованість за сплаченими коштами відноситься на рахунок 7419 "Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток" після отримання такого рішення.
Державне мито із заяв про порушення справ про банкрутство в розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян сплачується з рахунку витрат 7419 "Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток".
Якщо ж за рішенням суду (господарського суду) винним визнано відповідача, дебіторська заборгованість за державним митом на підставі рішення суду підлягає перерахуванню за рахунком 2809 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку", так як контрагентом за такою заборгованістю стає боржник. При цьому класифікувати таку дебіторську заборгованість необхідно з дати прийняття судом (господарським судом) рішення про відшкодування Банку витрат на сплату мита.
У разі, якщо вказана заборгованість не погашається у визначені строки, під неї у встановленому порядку формується спеціальний резерв; при визнанні Банком такої заборгованості безнадійною вона списується за рахунок спеціального резерву в загальновстановленому порядку.
У разі перегляду рішення суду (господарського суду) апеляційною чи касаційною інстанцією та прийняття рішення не на користь Банку, витрати на сплату державного мита відносяться з рахунку 2809 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" на рахунок 7419 "Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток". Якщо на момент отримання вказаного рішення під відповідну дебіторську заборгованість сформовано спеціальний резерв, він підлягає розформуванню в загальновстановленому порядку.
Якщо в терміни, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України для здійснення коригуючих проводок, Банк отримує документи для закриття дебіторської заборгованості, необхідні бухгалтерські записи виконуються в порядку, визначеному Положенням про формування коригуючих проводок, з метою забезпечення складання достовірної фінансової звітності (у частині витрат на формування резерву під дебіторську заборгованість).
Формування резерву під дебіторську заборгованість установи Банку здійснюють в повному обсязі незалежно від розміру їх доходів відповідно до суми фактичної дебіторської заборгованості та розрахункової суми резерву за станом на перше число місяця, наступного за звітним, до встановленого строку для подання форми звітності N 1-КБ "Баланс комерційного банку" (щомісяця).
Щомісячно, за станом на перше число місяця, наступного за звітним, установи Банку здійснюють інвентаризацію дебіторської заборгованості відповідно до Положення про порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.
Використана література
1. Сук Л. К. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К.: Інститут після-дипломної освіти Київського університету ім. Тараса Шевченка. - 2001. - 339 с.
2. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с
3. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с
4. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с
5. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...