WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків з учасниками (рахунок № 75), по оплаті праці (№70), з постачальниками і покупцями, підрядчиками і замовниками (№№ 60, 61, 62) (реф - Реферат

Облік розрахунків з учасниками (рахунок № 75), по оплаті праці (№70), з постачальниками і покупцями, підрядчиками і замовниками (№№ 60, 61, 62) (реф - Реферат

суми.
На рахунку № 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображують розрахунки за відвантажену продукцію, виконані роботи та послуги тільки на тих підприємствах, у яких реалізація продукції планується у міру її відвантаження, здавання замовникам робіт та виконання послуг. Тут облічують і заборгованість покупцям за одержану від них часткову оплату продукції, що знаходиться у відвантажених товарах або в платежах, що надійшли в оплату ще не відвантаженої продукції.
На дебеті рахунку № 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображують суми, що належать з покупців або замовників, на кредиті - надходження грошей в оплату відвантажених товарів або виконаних робіт та послуг. Сальдо на рахунку № 62 означає суму неоплачених платниками рахунків за відвантажені товари, виконані роботи і послуги. Як правило, на рахунку № 62 має бути дебетове сальдо, а якщо випадково виникає кредитове сальдо - це означає переплату покупців та замовників по окремих рахунках.
Рахунок № 62 має 5 субрахунків: субрахунок № 62-1 "Розрахунки по планових платежах"; субрахунок № 62-2 "Розрахунки з покупцями, яким виставлена платіжна вимо-га-доручення"; субрахунок № 62-3 "Розрахунки з покупцями за продукцію, не включену до обсягу реалізації"; субрахунок № 62-4 "Інші розрахунки", субрахунок № 62-5 "Розрахунки з покупцями по наданому комерційному кредиту".
Торгівельні організації на рахунку № 62 облічують розрахунки за товари, відвантажені в порядку дрібнооптового продажу і попередньо оплаченіпокупцями, по авансах за харчування, по абонементах та ін.
Розрахунки з постачальниками та покупцями по експортно-імпортних операціях відображують на окремих субрахунках до рахунків Мв 60 і N5 62.
Розрахунки з іноземними покупцями (рахунок № 62) відображують на декількох субрахунках: "Розрахунки з іноземними покупцями в порядку акцептованих рахунків", "Розрахунки з іноземними покупцями по відкритому рахунку", "Розрахунки з іноземними покупцями по наданому комерційному кредиту", "Векселя (тратти), одержані в іноземній валюті". Аналітичний облік на цих субрахунках ведуть за країнами, постачальниками або номерами контрактів. Аналітичний рахунок відображує суму розрахунку в іноземній валюті, її національний еквівалент, тобто суму в грошовій одиниці, що діє в Україні, а також суми по строках платежу. Курсові різниці, що виникають при зміні валютних курсів, більш раціонально відносити не на кінцеві фінансові результати господарської діяльності, а на рахунок № 88 "Фонди соці-ального призначення", субрахунок "Валютні курсові різниці".
Готова продукція, товари і матеріали, роботи і послуги, надані об'єктам зовнішньоекономічної діяльності в порядку бартерного контракту на суму, розраховану шляхом перерахунку вартості бартерного контракту в іноземній валюті в грошову одиницю, котра діє на території України, за курсом Національного банку на дату виписки відвантажувальних документів, відображується записом:
Дебет рахунку № 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками" або
Дебет рахунку № 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами"
Кредит рахунку № 46 "Реалізація".
При надходженні матеріальних цінностей на підприємство за бартерним контрактом запис у бухгалтерському обліку такий:
Дебет рахунку № 05 "Матеріали"
Дебет рахунку № 06 "Паливо"
Дебет рахунку № 08 "Запасні частини"
Дебет рахунку № 12 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
Кредит рахунку № 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" або
Кредит рахунку №76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами" - на суму, яка дорівнює вартості відвантаженої продукції, товарів, матеріалів, відображеної у складі виручки від реалізації експорту по бартеру.
Одноразово сума заборгованості по експортній частині бартерного контракту відображується записом:
Дебет рахунку № 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
або
Дебет рахунку № 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами"
Кредит рахунку № 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками".
Різницю між вартістю відвантаженої продукції і вартістю одержаних товарів та інших матеріальних цінностей при перерахунку в грошову одиницю, що діє в Україні, відносять на рахунок № 80 "Прибутки та збитки".
Синтетичний облік на рахунку № 60 ведеться у журналі-ордері № 6; № 61 і № 62 - у журналі-ордері № 8, при скороченій формі всі три рахунки ведуться у журналі-ордері № 3.
Облік господарських операцій з рахунками МІМІ! 60, 61 і 52 наведено у табл. 93.
Таблиця 93
Облік операцій з рахунками №№ 60, 61, 62.

п/п Назва операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Вартість товарно-матеріальних цінностей, що фактично надійшли на підприємство (оприбут-ковані) 05, 06,08, 12,41 таін. 60
2. Сума заліку за попередньо виданим авансом 60 61
3. Оплата рахунку постачальника 60 51
4. Сума виданих авансів за поставку матеріальних цінностей 61 51
5. Сума виданих авансів, пов'язаних з оплатою часткової готовності робіт по капітальних вкладеннях
61 54
6. Суми авансу, одержані підрядчиком, що зараховуються на зменшення оплати пред'явленого замовнику рахунку за виконані роботи 61 62
7.
Сума виданих авансів і оплата часткової готов-ності робіт, зарахованих постачальником при оплаті закінчених робіт
60 61
8. Суми одержаних авансів, зараховані на розрахунковий рахунок підрядчика згідно договору 51 61
9. Суми авансів, оборотних коштів, одержаних у тимчасове користування, зарахованих підрядчиком в оплату за своїми рахунками
62 61
10. Суми, на які пред'явлені розрахункові документи замовниками 62 46,48
11. Перерахування покупцям і замовникам невикористаних сум
62 51
12. Кредиторська заборгованість з термінами позикової давнини, що минули
62 80
13. Оплата розрахункових документів замовниками 51 62
14. Зарахування одержаних авансів 61 62
15. Дебіторська заборгованість з простроченими термінами позикової давнини
80 62
16. Одержані векселі за відвантажену продукцію у міру пред'явлення розрахункових документів 59 62

 
 

Цікаве

Загрузка...