WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків з учасниками (рахунок № 75), по оплаті праці (№70), з постачальниками і покупцями, підрядчиками і замовниками (№№ 60, 61, 62) (реф - Реферат

Облік розрахунків з учасниками (рахунок № 75), по оплаті праці (№70), з постачальниками і покупцями, підрядчиками і замовниками (№№ 60, 61, 62) (реф - Реферат

70-1 "Нарахована заробітна плата" відображуються суми:
- оплата праці (нарахування) робітникам основного виробництва, виробництва напівфабрикатів, робітникам допоміжних виробництв;
- нарахована заробітна плата робітникам за догляд, обслуговування та ремонт обладнання цехів основного виробництва;
- заробітна плата інженерно-технічним працівникам, службовцям та обслуговуючому персоналу;
- заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу заводоуправління;
- заробітна плата працівникам житлово-комунального гос-подарства;
- заробітна плата за впровадження нової техніки, технології, за виконаний поточний ремонт (коли витрати не відносять одразу на собівартість продукції);
- суми нарахованої допомоги зтимчасової непрацездатності;
- суми премій, нараховані за рахунок коштів фонду економічного стимулювання або фонду спеціального призначення;
- оплата праці за рахунок коштів резерву наступних витрат і платежів та інші. На кредиті субрахунку № 70-2 "Депонована заробітна плата" відображують суми вчасно не виданої заробітної плати, премій, допомоги тощо працівникам підприємства.
На дебеті субрахунку № 70-1 "Нарахована заробітна плата" відображується виплачена заробітна плата, депонована заробітна плата, відрахований прибутковий податок із заробітної плати робітників на користь державного бюджету, відраховані аліменти та інші відрахування згідно з виконавчими листами, відрахування у розмірі 1% заробітної плати кожного працюючого до Пенсійного фонду, у розмірі 1% профспілкових внесків та ін.
На дебеті субрахунку № 70-2 "Депонована заробітна плата" відображуються видачі вчасно не виданої заробітної плати, премій тощо.
Облік операцій за розрахунками по оплаті праці наведений у табл. 99
Таблиця 99
Облік розрахунків по оплаті праці

п/п Назва операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Нарахована заробітна плата 20,23, 24,25,26 70
2. Нарахована оплата праці за роботи і операції, що належить до витрат майбутніх періодів 31 70
3. Нараховані суми робітникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції, а також торговим працівникам (тор-гівельні, посередницькі підприємства) 43,44 70
4. Нарахована оплата, пов'язана з виправленням браку
продукції 28 70
5. Нараховані суми, пов'язані з операціями по вибуттю основних засобів
46-2 70
6. Нараховані суми за рахунок відрахувань на соціальне страхування 69 70
7. Нестачі, раніше віднесені за рахунок працівників-вину-ватців, списані за рахунок підприємства 84 70
8. Нараховані суми, що належать працівникам за рахунок інших підприємств, інших осіб 76 70
9. Нараховані суми оплати праці за рахунок фондів економічного стимулювання, фондів спеціального призначення 87,88 70
10. Нараховані дивіденди від участі у підприємстві (за рахунок прибутку, фонду економічного стимулюваня, фонду спеціального призначення) 81, 87, 88 70,75
11. Нарахована заробітна плата за роботи, що виконуються за рахунок коштів цільового фінансування 96 70
12. Нарахована заробітна плата за рахунок резерву наступних витрат та платежів
89 70
13. Нарахована заробітна плата працівникам за роботу, пов'язану з ліквідацією стихійного лиха, пожеж тощо 80 70
14. 15. До каси повернуті раніше сплачені суми (оплата праці)
Виплачені з каси: заробітна плата, премії, дивіденди, допомога та ін. 50 70,75 70 50
16. 17. Відрахування з заробітної плати прибуткового податку Відрахування з заробітної плати до Пенсійного фонду (1%) 70 70 68 69-4
18. Відрахування з заробітної плати профвнесків (1%) 70 76
19. Вирахувані з заробітної плати не повернуті підзвітні суми 70 71
20. Нарахування платежів за рахунок заробітної плати (за виконавчими документами, платежі за товари, придбані в кредит, та ін.) 70 76
21. Частика збитків від браку продукції, віднесена на заробітну плату
70 28
22. Нестачі та втрати від псування цінностей, віднесені за рахунок працівника-винуватця 70 84
23. Короткострокові та довгострокові позики від позикодавців (крім банків), віднесені на заробітну плату працівника
70 94,95
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОКУПЦЯМИ, ПІДРЯДЧИКАМИ І ЗАМОВНИКАМИ (РАХУНКИ №№ 60, 61, 62)
Бухгалтерський облік з постачальниками і покупцями, підрядчиками і замовниками ведеться на трьох рахунках: № 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", № 61 "Розрахунки по авансах", № 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками".
На рахунку № 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" відображуються безготівкові розрахунки між підприємствами і організаціями за продукцію, товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги. На дебеті цього рахунку відображуються суми оплачених рахунків на матеріальні цінності, що надійшли, роботи та послуги.
Аналітичний облік ведуть за окремими рахунками постачальників та підрядників, фактами надходження невідфактурованих поставок або оплати матеріальних цінностей, що не надійшли, в розрізі постачальників та підрядчиків.
Рахунок № 61 "Розрахунки по авансах" використовують у випадках, коли при надходженні матеріальних цінностей відсутні платіжні документи на оплату. На дебеті цього рахунку відображуються суми виданих авансів під поставку матеріальних цінностей, виконання робіт.
Рахунок № 61 має два субрахунки. На дебеті субрахунку № 61-1 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками по виданих авансах і частковій оплаті замовлень" відображуються суми, сплачені по проміжних рахунках, а на кредиті - суми, погашені заліками при розрахунках за надані матеріали, виконані роботи, а також суми, повернені постачальниками або підрядчиками як не використані.
На субрахунку № 61-2 "Розрахунки з покупцями та замовниками по одержаних авансах та частковій оплаті замовлень" облічуються одержані аванси та попередня оплата покупцями рахунків замовника за продукцію, виконані роботи по частковій їх готовності. На дебеті цього субрахунку ві-дображуються суми, зараховані при розрахунках за відфакту-ровані вироби повної готовності, матеріали, виконані роботи або повернені не використані покупцями

 
 

Цікаве

Загрузка...