WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків з учасниками (рахунок № 75), по оплаті праці (№70), з постачальниками і покупцями, підрядчиками і замовниками (№№ 60, 61, 62) (реф - Реферат

Облік розрахунків з учасниками (рахунок № 75), по оплаті праці (№70), з постачальниками і покупцями, підрядчиками і замовниками (№№ 60, 61, 62) (реф - Реферат


Реферат на тему:
Облік розрахунків з учасниками (рахунок № 75), по оплаті праці (№70), з постачальниками і покупцями, підрядчиками і замовниками (№№ 60, 61, 62)
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ (РАХУНОК № 75)
ДЛЯ обліку та узагальнення інформації всіх видів розрахунків з засновниками підприємства (акціонерами акціонерного товариства, учасниками господарського товариства, членами кооперативу та ін.) по вкладах до статутного фонду підприємства, по виплаті доходів та ін. використовують активно-пасивний рахунок № 75 "Розрахунки з учасниками". Цей рахунок має два субрахунки:
№ 75-1 "Розрахунки по вкладах до статутного фонду"
№ 75-2 "Розрахунки по доходах".
На субрахунку № 75-1 враховуються розрахунки з учасниками підприємства по вкладах до його статутного фонду.
На кредиті цього субрахунку відображують:
- представлені засновниками підприємства в рахунок їх внесків до статутного фонду нематеріальні активи;
- господарські засоби (будівлі, споруди, матеріали, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо); різні товари;
- фактичне надходження сум вкладів учасників у вигляді грошових коштів до статутного фонду;
- нарахування дивідендів за рахунок прибутку, за рахунок резервного фонду;
- відображення суми повернення вкладів засновникам підприємства; зменшення номінальної вартості акцій.
На субрахунку № 75-2 "Розрахунки по доходах" враховуються розрахунки з учасниками підприємства по виплаті їм прибутків. Нарахування та виплата прибутків працівникам підприємства, які входять до числа його учасників-акціонерів, та ін. враховується на субрахунку № 75-2 "Розрахунки по доходах" або № 73-6 "Розрахунки по акціях трудового колективу".
Нарахування доходів від участі у підприємстві здійснюється за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, за рахунок резервного фонду (за відсутності або недостатності прибутку для виплати дивідендів, але при наявності зобов'язань, передбачених законодавством або установчими документами).
Виплата нарахованих дивідендів від участі у підприємстві відображується на дебеті рахунків № 73 "Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях" і № 75-2 "Розрахунки по доходах". Суми податку на доходи відображуються також на дебеті: цих рахунків (відповідно до кредиту рахунку № 68 "Розрахунки з бюджетом").
Аналітичний облік на рахунку № 75 "Розрахунки з учасниками" ведеться по кожному учаснику, крім обліку з акціонерами-власниками акцій-сертифікатів, виданих на пред'явника.
При нарахуванні дивідендів по акціях працівникам підприємства, обумовлених у засновницьких документах, а також його учасникам за рахунок прибутку складають бухгалтерський запис:
Дебет рахунку № 81 "Використання прибутку", субрахунок № 81-2 "Використання прибутку на інші цілі"
Кредит рахунку № 73 "Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях", субрахунок № 73-6 "Розрахунки по акціях трудового колективу" - нарахування доходу працівникам підприємства - його учасникам
Кредит рахунку № 75 "Розрахунки з учасниками" - нарахування доходу від участі в підприємстві.
Якщо акціонери не є працівниками підприємства, то запис у журналі-ордері № 10 виглядатиме так:
Нарахування дивідендів за рахунок страхового (резервного) фонду:
Дебет рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення"
Кредит рахунку № 75 "Розрахунки з учасниками" (такий варіант можливий за умови відсутності або недостатності прибутку, але при наявності зобов'язань).
При виплаті нарахованих дивідендів (доходів) від участі у підприємстві:
Дебет рахунку № 75 "Розрахунки з учасниками"
Дебет рахунку № 70 "Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях"
Кредит рахунку № 50 "Каса"
Кредит рахунку №51 "Розрахунковий рахунок"
Кредит рахунку № 52 "Валютний рахунок"
Кредит рахунку № 55 "Інші рахунки в банках".
Водночас проводяться записи у журналах-ордерах № 1 або № 2.
Кореспонденція операцій з рахунком № 75 "Розрахунки з учасниками" наведена у табл. 103
Таблиця 103
Кореспонденція рахунків по розрахунках з учасниками підприємства
N2
п/п Назва операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Надходження сум вкладів у вигляді грошових коштів учасників, що раніше підписалися на акції
50, 51, 52 75
2. Вартість одержаних цінних паперів у рахунок вкладів учасників до статутного фонду підприємства
58 75
3. Представлені господарські засоби (будівлі, споруди, обладнання тощо), надані учасниками у рахунок статутного фонду підприємства 01, 05, 07, 08, 12 75
4. Нематеріальні активи, надані учасниками в рахунок їх внесків до статутного фонду підприємства 04 75
5. Представлені учасниками у власність підприємства різні товари
41 75
6. Відображення нарахованих дивідендів акціонерам (засновникам) за рахунок прибутку 81 75,73
7. Нарахування дивідендів від участі у підприємстві за рахунок резервного фонду (за відсутності або нестачі прибутку) 88 75,73
8. Виплата учасникам нарахованих дивідендів (сум доходів) від участі у підприємстві 75 50,51,52, 55
9. Нарахування сум податку на доходи від участі у підприємстві 75 68
10. Відображення різниці між продажною і номінальною вартістю акцій (у випадках, коли акції акціонерного підприємства реалізуються за ціною, що перевищує їх номінальну вартість) 75 88
11. Прийнята на облік сума заборгованості осіб, що підписалися на акції (при створенні спільного підприємства або акціонерного товариства за сумою вкладів учасників)
75 85
12. Утворення фондів накопичення та споживання за рахунок цільових внесків учасників 75 87,88
13. Сплата непокритих збитків минулих років за рахунок цільових внесків учасників
75 87, 88
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ (РАХУНОК № 70)
Рахунок № 70 "Розрахунки по оплаті праці" призначений для обліку розрахунків за всіма видами оплати праці: заробітної плати, премій, матеріальної допомоги та інших.
Для обліку розрахунків по оплаті праці використовують два субрахунки:
№ 70-1 "Нарахована заробітна плата"
№ 70-2 "Депонована заробітна плата".
На кредиті субрахунку №

 
 

Цікаве

Загрузка...