WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система України: проблеми становлення та розвитку (пошукова робота) - Реферат

Податкова система України: проблеми становлення та розвитку (пошукова робота) - Реферат


Табл. 4.
Динаміка заборгованості за матеріали.
на 01.01.97 р. (млн. грн.)
Найменування платників Заборгова
ність
на 01.01.96 Заборгова
ність
на 01.12.96 Заборгова-
ність
на 01.01.97 Відхилення
до 01.01.97
(+/-) Відхилення
до 01.01.97
%
ПДВ 221.5 535.1 575.0 353.5 159.6
Акцизний збір 21.9 30.8 34.7 12.8 158.4
Податок на прибуток 164.1 410.4 318.0 153.9 193.8
Прибутковий податок на доходи 0.8
від підприємницької діяльності 2.7 2.7 1.9 337.5
Плата за землю 81.5 167.4 166.2 84.7 203.9
Інші податки і інша платежі 55.2 161.5 268.0 212.8 485.5
Разом платежі до бюджетів 545.0
1307.9 1364.6 819.6 250.4
Надходження до Пенсійн.фонду 590
1507.1 1588.7 991.7 268.1
Всього 1135.0 2815.0 2946.3 1811.3 259.6
Середньомісячний темп зростання недоїмки з платників до бюджету становить у 1996 р. 25% і значно випереджена з темпами зростання заборго-ваності між підприємствами України. На рівень виконання доходів бюджету вплинуло надання відсточки та розсрочки в сплаті платежів до бюджету під-приємствами та організаціями в сумі понад 2 млрд.грн., або 7% до загальних надходжень.
Таким чином, заборгованість бюджету та Пенсійному фонду підприєм-ствами всіх форм власності на початок 1997 р.становила 5 млрд.грн. тобто понад 15% до минулорічних надходжень. Через зростання в 1996 р. обсягів дебіторської в 1.9 раза та кредиторської у 2.2 раза заборгованості між під-приємствами втрачено понад 1 млрд.грн. доходів бюджету.
З метою подолання платіжної криз та зниження соціального напруження у суспільстві протягом минулого року було проведено понад 6000 взаємозалі-ків на суму майже 6 млрд.грн., що становить 20% загального обсягу доходів і 17.8% видатків зведеного бюджету України.
Тенденція зростання заборгованості підприємств перед бюджетом зберігається і в 1997 р., про що свідчать дані наведені в табл. 5.
Табл. 5.
Стан заборгованості за платежами до бюджету
і Пенсійного фонду на 01.02.97 (млн.грн.)
Найменування платежів
01.01.97
01.02.97 Відхилення
до 01.01.97
(+/-) Відхилення
до 01.01.97
%
ПДВ 575.0 916.9 341.9 159.5
Акцизний збір 34.7 35.1 0.4 101.2
Податок на прибуток 318.0 264.5 -53.5 83.2
Прибутковий податок на дохо-
ди від підприєм. Діяльності 2.7 2.9 0.2 107.4
Плата за землю 166.2 211.9 45.7 127.5
Інші податки і платежі 268.0 287.0 19.0 107.1
Всього 1364.6 1718.3 353.7 125.9
Надходження дл Пенсійного
фонду 1581.7 1785.3 203.6 112.9
Всього 2946.3 3503.6 557.3 118.9
Таким чином, заборгованість підприємств перед бюджетом на 01.02.97 р. становила 3.5 млрд.грн. або в 2 рази більше всих місячних надходжень у січні поточног року. Майже 50% усієї заборгованності припадає на 600 великих під-приємств переважно державної форми власності й таких дев частка акцій належить державі.
ДПА України в 1996 р. році перевірено 369 000 підприємств, або близько 60% їх загальної кількості. У кожному другому перевіреному підприємстві встановлено порушення чинного законодавства, додатково нараховано податків і застосовано фінансових санкцій на суму 2.8 млрд.грн.
Причиною таких ситуацій є низький рівень відповідальності та недійовий механізм адміністративних покарань щодо стягнення податків і зборів. У сучасних умовах підприємствами і оргнізаціями фінансово вигідніше сплачу-вати штрафні санкції та використовувати в своїх цілях кошти, які своєчасно не сплачені до бюджету та не повернуті постачальникам, ніж взяти кредити в установах комерційних банків.
Зважаючи на таку складну ситуацію Верховна Рада 05.02.97 р. приняла Закон України " Про внесення змін і доповнень до Кримінального і креміна-льно-процесуального кодексів України щодо відповідності ухилення від сплати податків " , відповідно до якого посилюється міра відповідальності платників податків і зборів та обов`язкових платежів, але до позбавлення волі з конфіс-кацією майна.
Законом допомогою податків держава має регулювати процеси вироб-ництва, роподілу, перерозподілу та споживання ВВП, збалансованості еконо-мічних інтересів та вилучення частки новоствореної вартості до бюджетів усіх рівней і цільових фондів.
3. Становлення податкової системи України
та перспективи її розвитку.
З проголошенням самостійності Української держави на перший план виступила проблема структурної перебудови господарського комплексу, під-вищення економічної ефективності його функціонування.
Податкова система має надзвичайно важливе значення для виходу еконо-міки з кризового стану, вана повиння створювати нормальні умови для вироб-ничої і фінансової діяльності.
Податкова система - це не механічна сукупність податків, а внутрішньо організаційна, функціонально взаємоузгоджена і взаємодоповнююча система. Виходячи з цього можна сказати, що завершеної податкової системи України ще немає, вона перебуває в процесі становлення.
Для усвідомлення особливостей податкової системи України в перехід-ний період та напрямів їх змін розглянемо структуру надходжень до зведеного бюджету України за 1990-1995 р. (див.табл. 6).
Ознайомлення з талицею засвідчує безперервні зміни стукткри податків та структури надходжень протягом аналізованого періоду. З таблиці видно, що протягом заданого періоду не було жодного року, коли з податкової системи не зникали одні податки і не з`влялися інші.
З одного боку, це зумовлено змінами в державному устрії України, перетворенням її, держави з формальними ознаками повної державності в складі СРСР, в самостійну державу.
Так, прояви цього є відсутність в системі оподаткування України до 1991 р. доходів від зовн.-економічної діяльності і акцизного збору, які з`явили- ся лише з 1992 р. Окрім того , в Законі УРСР " Про систему оподаткування ", що був приянятий у 1991 р., не було визначено систему місцевих податків. Вона була визначена лише в Законі України " Про внесення змін і доповнень
Табл. 6.
Питома вага надходжень деяких податків в загальній сумі надходжень до зведеного бюджету України.
1990 1991
1992 1993 1994 1995
Податок з обороту 28.2 21.4 - - - -
ПДВ - - 31.4 34.7 25.0 20.3
Податок наприбуток підприєм 26.8 29.1
ств та організацій - - - 19.2
Податок на доходи податокідприємств - -
та організіцій 17.9 33.0 27.4 -
Прибутковий податок з громад. 8.9 12.1 9.2 5.8 6.5 6.6
Акцизний збір - - 3.8 5.1 3.3 1.9
Доходи від зовн.-екон. діяльн. - -
- 4.0 1.7 2.4
Відрахування до фонду ліквід. - 3.5
наслідків відЧорноб.катастроф. 8.0 5.0 4.6 5.0
Відрахування до Пенсійного - -
фонду - - 17.7 18.5
* дані за 1995 р. - очікувані
до Закону УРСР". " Про систему оподаткування " прийнятому на початку 1994 р. порівняно із Законом 1991 р. із переліку загальнодержавних податків та зборів було виключено :
податок на прибуток
податок на прибуток іноземних юридичних осіб від діяльності вУРСР
податок з обороту
податок на фонд оплати праці колгоспників
лісовий доход
податок на експорт та імпорт
Водночас в перелік було введено 9 нових податків, обов`язкових плате-жів

 
 

Цікаве

Загрузка...