WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система України: проблеми становлення та розвитку (пошукова робота) - Реферат

Податкова система України: проблеми становлення та розвитку (пошукова робота) - Реферат

продажу 6 0.2 - - -
Мито 0.03 0.2 2 - -
Разом 28 45.3 41.8 28 23.9
Надходження до:
1. Чорнобильського фонду
4
10.1
5.0
4.6
5.0
2. Пенсійного фонду - - - 18.0 20.2
Разом 4 10.1 5.0 22.6 25.2
Прямі податки
Податок на прибуток 34 - - - 23.5
Податок на доход 0.1 22.7 29.2 27.3 -
Податок на експорт та імпорт 0.3 - - - -
Прибутковий податок 13 12.2 5.8 6.5 7.7
Податок на промисел - - 0.004 - 0.01
Плата за землю 0.1 1 2 0.8 3.06
Податок з власників транс.засобів 0.4 0.03 0.04 - 0.26
Податок з неодружених, одиноких,
малосімейних 0.3 0.001 - - -
Разом 48.2 35.2 37 34.6 34.5
Причому частка першого в доходах бюджету втріччі (1995 р.), майже вшестеро (1993 р.) перевищує частку другого, тоді як у розвинутих країнах перевищує прибутковий податок з громадян.
Причиною відмінностей цього є відмінності в структурі ВВП. Якщо в розвинутих країнах частка оплати праці у 1992 році становила 60.6% у США, в Японії - 56.4%, в ФРН - 54.5%, частка прибутку відповідно: 30.8%, 37%, 34.2%, то в Україні у 1994 році лише 33.8%. Таким чином, низький рівень заробітної плати і взагалі рівень життя переважної частина населення зумовлює низьку частку прибуткового податку з громадян у доходах бюджету. Лише зростаня осбистих доходів стане надійним підгрунтям для зміни ролі прибуткового по-датку з громадян.
Важливою причиною високої частки податку на прибуток підприємств (зокрема причиною багаторазового перевищення часткою цього податку част-ки особистого прибуткового податку ) є особливість податкової політики в Україні, що проявляється в становленні надмірного тягаря на підприємства внаслідок особливостей обліку фінансових результатів в Україні.
Непрямі податки в Україні характеризуються переважанням ПДВ та відрахувань у фонди: Пенсійний, зайнятості і ліквідації наслідків Чорнобильсь-кої катастрофи, соціального захисту населення.
Щодо зростання ролі ПДВ, то воно хоч і підбиває загальну тенденцію, власну більшості розвинутих країн, усеж є надмірним: частка ПДВ в доходах бюджету України вища, ніж в розвинутих країнах.
Зниження у 1995 році ставки ПДВ до 20% (1992-1995 ставка становила 28%) вона є максимальною ставкою ( в 14-20% на основі групи товарів при більш низьких ставках для окремих видів, наприклад, продовольчих).
А частка акцизного збору в Україні занадто низька порівняно з розвинутими країнами ( у США ставка податку на продаж коливається 3 - 7% , у Канаді - 7.8%, ФРН - 15%, в Англії ставка ПДВ - 17.5%, в Японії - 3%).
Внески у фонди : Пенсійний, зайнятості, ліквідації наслідків Чорнобиль-ської катастрофи, соціального захисту населення - мають найбільшу питому вагу в доходах бюджету України. Але їхнє зіставлення із внесками у фонди соціального страхування розвинутих країн свідчить про відавання України від більшості країн - менш, ніж у нас частка цих внесків у Англії і Канаді. З одно-го боку, це свідчить про недостаню соціальну спрямованість податкової полі-тики України, з другоого - частка внесків у вищезагальні фонди в Україні й так перевищує об`єктивні можливості сб`єктів підприємницької діяльністі та гро-мадян (оскільки сплачують їх кікцеві споживачі) , є одним із чинників надмір-ного податкового тиску на них. Отдже, збільшення відрахування на соціальне страхування можна шляхом їхнього часткового прямого перекладаня на плечі громадян. А це потребує як підвищення рівня особистих доходів, так і розвит-ку системи соціального страхування в Україні.
2.3 Аналіз доходів бюджету.
В останні роки загострилась проблема формування і викрнання бюджету. Починаючи з 1992 року в Україні порушуються усі строки прийняття введення в дію Закону України " Про державний бюджет України на поточний рік " та щорічно погіршується ситуація з його виконанням. Для прикладу : державний бюджет 1997 року був сформований і поданий до Верховної Ради двічі (14 ве-ресня та 21 листопада 1996 р.),коли ВВП становив 106.6 млрд.грн. і - втретє -
в березні 1997 року, коли ВВП становив 104.4 млрд.грн.
Протягом останніх п`яти років ситуація із виконанням прогнозних макроекономічних показників соціально-економічного розвитку погіршується. Так, у 1996 році передбачалось зниження обсягів ВВП на 1.8% і зростання промислового виробництва на 0.5%. Підсумки минулого року свідчать про зниження ВВп на 10%, обсягів виробництва промислової продукції - на 5%, а сільськогосподарської - на 9%. Знизились виробництво ТНС на 20.2%, обсяги реалізації платних послуг населенню - на 13.5%, на транспортних послугах - на 17.8%.
Все це негативно позначається на стані виконання бюджету - основного фінансового плану держави. В 1995 році їз 28 джерел надходжень коштів до бюджету, план виконано по 8, а в 1996 році - відповідно із 29 по 9. При плані 34.4 млрд.грн. доходів на 1996 рік по зведеному бюджету фактично надійшло 30.1 млрд.грн., або 86.7% . Недонадійшло коштів у сумі 4.3 млрд.грн.
Аналіз джерел надходжень свідчит, що порівняно з прогнозними показниками доходів на 1996 рік через невиконання завдань по 20 платежах до бюджету недонадійшло понад 5 млрд.грн., в тому числі (див.табл 3).
Табл. 3.
Аналіз джерел оподаткування.
в млрд.
грн. %
до плану
надходження
ПДВ 0.31 4.7
Податок на прибуток 0.59 9.8
Акцизний збір 0.07 9.6
Плата за землю 0.18 17.9
Відрахування на геологорозвідувальні роботи 0.17 46.6
Рентна плата за нафту і природний газ, що видобуваєтьтся
в Україні, різниця в цінах на газ і плата за транзит 0.77 29.1
Внески підприємств та госп. Організацій до фонлу для здійс-
нення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської ката-
строфи та соціального захисту населення 0.30 17.1
Надходження до Пенсійного фонду 0.31 4.3
Надходження до фонду ПЕК 0.98 90.6
Надходження коштів від Державного комітету з матеріаль-
них резервів 1.18 81.3
Виконання доходів державного бюджету становило відповідно 82.1%. При плані 29.6 млрд.грн. фактично надійшло 19.6 млрд.грн. і недонадійшло 14.3 млрд.грн. До місцевих бюджетів надійшло 10.8 млрд.грн. доходів, що становить 98.8% до річних призначень.
Таким чином у 1996 році до бюджетів усих рівней мобілізовано податків, зборів та обов`язкових платежів 37.4% до ВВП. У структурі доходів бюджету 80% займають ПДВ, податок на прибуток, прибутковий податок, плата за землю, надходження до Пенсійного фонду та внескипідприємств і господар-ських організацій до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катострофи та соціального захисту населення, що становить 30% до ВВП.
Фактично функціонують три головних платежи, на частку яких припадає 50% усих надходжень до бюджету - ПДВ, податок на прибуток, і надходження до Пенсійного фонду. В 1996 році ці платежі становили 19 млрд.грн., що рів-нозначно сумі надходжень державного бюджету України і становить майже 25% до ВВП.
Зупинимось на аналізі окремих причин і факторів впливу на формування і виконання доходів бюджету. Через зростання заборгованості підприємств із сплатою податків торік бюджет недоодержав 3 млрд.грн. або 12% загальних надходжень (див.табл. 4).

 
 

Цікаве

Загрузка...