WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік автомобільного транспорту на підприємстві - Реферат

Облік автомобільного транспорту на підприємстві - Реферат

Перевізник у разі нестачі необхідної кількості власних автобусів залучає до перевезення фізичних осіб-субєктів підприємницької діяльності з власниками або орендованими автобусами шляхом укладання з ними договорів про надання права роботи на маршруті і видачі карт.
У договорі застерігаються права і обов'язки, і від умов договору залежить порядок ведення обліку доходів і витрат приватним підприємцем.
Найчастіше договором передбачається порядок розрахунків між сторонами не шляхом щоденної здачі приватним підприємцем виручки автотранспортному підприємству (як передбачено інструкцією № 1 для штатних водіїв маршрутного таксі), а шляхом щомісячної сплати певної (застереженою в договорі) суми грошових коштів автотранспортному підприємству.
IV. Таблиця №1.
Код ТН ЗЕД Опис об'єктів оподаткування.
87.05 Автомобілі спеціального призначення, крім використовуваних для перевезення пасажирів і вантажів (автомобілі технічної допомоги, автокрани, пожежні автомобілі, автобетономішалки, автомашини для прибирання доріг, автомайстерні).
87.05 10000 Автокрани
87.05 20000 Автобурові (держ-крани)
87.05 40000 Автобетономішалки
87.05 90000 Автомобілі спеціального призначення, інші:
87.05 90100 - автомобілі вантажні технічної допомоги.
87.05 90300 - автомобілі для перекачування бетонного розчину
87.05 90900 - інші
Таблиця № 2
№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік за новим планом рахунків Сума, грн. Податковий облік
Сума вало-вого доходу, грн. Сума вало-вих витрат, грн.
Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7
1 Отримання на розрахунко-вий рахунок автопідприєм-ства виручки від продажуквитків, реалізованих через касу автовокзала. 311 36 4800 3800* -
2 Віднесений на рахунок страхового агентства стра-ховий збір, що справляється з пасажирів (сума умовна) 36 685 240 - -
3 Перерахований на рахунок страхового агентства стра-ховий збір. 685 311 240 - -
4 Відображена реалізація від продажу квитків. 36 703 4560 - -
5 Відображена сума податко-вих зобов'язань з ПДВ. 703 641 760 - -
6 Відображені розрахункові суми, що відшкодовуються з бюджету у зв'язку з регулюванням тарифів на перевезення та у зв'язку з перевезенням пільгових категорій пасажирів (сума умовна) 48 703 114 95 -
7 Відображені розрахунки за податковими зобов'язання-ми з ПДВ із сум, що відшкодовуються з бюджету 703 643 19 - -
8 Списані затрати виробниц-тва на реалізацію послуг з перевезення - - - - **
9 Відображений фінансовий результат - - - -
10 Списаний дохід на фінансо-вий результат 703 791 3895 - -
?
1 2 3 4 5 6 7
11 Списана на реалізацію собівартість послуг 903 23 2080 - **
12 Списана на фінансовий результат собівартість реалі-зованих послуг 791 903 2080 -
13 Списані на фінансовий результат
- адміністративні витрати
- інші витрати операцій-ної діяльності 791
791 92
94 400
120 -
- **
**
14 Отримано на розрахунковий рахунок підприємства від-шкодування з бюджету 311 48 114 - -
15 Відображена сума подат-кових зобов'язань з ПДВ 643 641 19 - -
* До валового доходу включається дохід від перевезення пасажирів за вирахуванням строкового збору і ПДВ
** До валових витрат понесені затрати включаються на першій події.
Таблиця № 3
№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн. Податковий облік Забалансовий Сума, грн.
За новим Планом рахунків Сума валового доходу, грн. Сума валових витрат, грн. За новим Планом рахунків
Дебет Кредит
Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Оплачений рахунок постачальника на придбання бланків квитків 631 311 300 250 250 - - -
2 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 6411 644 50 - - - - -
3 Отримані квитки на склад підприємства:
- за фактичною вартістю прид-бання
- за номінальною вартістю 209
- 631
- 250
- -
- -
- -
081 -
- -
5000
4 Відображені розрахунки за податковим кредитом з ПДВ 644 631 50 - - - - -
5 Видані квитки зі складу до квиткової каси для підготовки до продажу 809 209 250 - - 082 081 5000
6 Включена до загальногоспо-дарських витрат закупівельна вартість квитків, виданих до квиткової каси - - - - * - - -
7 Включена до витрат операційної діяльності вартість квитків, виданих до квиткової каси 949 809 250 - * - - -
8 Видані квитки під звіт водієві для реалізації - - - - - 083 082 5000
?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Здана виручка від реалізації квитків до каси підприємства 301 703 1500 1500 - - - -
10 Списана вартість реалізованих квитків з підзвітної суми осіб, які здійснюють реалізацію - - - - - - 083 1500
11 Списана з підзвітної суми осіб, які здійснюють реалізацію, вартість нереалізованих квитків, що підлягають знищенню - - - - - 084 083 5
12 Списані квитки, що підлягають знищенню на підставі акта про знищення - - - - - - 084 5
13 Зданий залишок нереалізованих квитків до квиткової каси підприємства - - - - - 082 083 3485
14 Здана виручка до банку 311 301 1500 - - - - -
* Включення до складу валових витрат закупівельної вартості квитків регулюється пунктом 5.9. Закону про прибуток
Таблиця № 4
№ з/п Показник Сума, грн.
1 Заробітна плата: 0,53 х 1,2 (тариф за годину х коефіцієнт доплат за класність). 0,64
2 Обов'язкове соціальне страхування: 0,64 х 37,5 (відсоток пройдених км х вартість на 1 л бензину). 0,24
3 Пальне: 0,26 х 20 х 0,28 (норма витрати на 1 км х кількість пройдених км х вартість на 1 л бензину). 2,54
4 Мастильні матеріали: 0,265 х 20 х 2,20% х 2,10 (норма витрат бензину на 1 км х наявність пройдених км х коефіцієнт витрати мастильних матеріалів х вартість 1 л мастильних матеріалів). 0,24
5 Знос автомашин: 840 : 80000 х 20 х 6 (вартість 1 шини : норму пробігу автомашини х кількість пройденого км х кількість шин). 1,26
6 Поточний ремонт: 0,03848 х 1,5 х 20 (затрати на ремонт через 1 км пробігу х коефіцієнт підвищення цін на ремонт х кількість пройдених км). 0,15
7 Амортизація: 21000 х 25% : 2050,8 (залишкова вартість автомобіля х % річних відрахувань на амортизацію : баланс робочого часу за рік). 2,56
8 Загальногосподарські витрати: 8,63 х 25% (25% від витрат) 2,15
9 Відрахування на розвиток доріг: 10,78 х (2% + 1,2%) 0,34
10 Відрахування до інноваційного фонду: 10,78 х 1% 0,10
Примітка. У зв'язку із скасуванням наказу Міністерства економіки України від 31.03.95 р. сума відрахувань до позабюджетних фондів ураховується при визначенні відсотка рентабельності
Разом 11,22
11 Рентабельність: 11,22 : 15% 1,68
12 Вартість проїзду + рентабельність 12,90
13 ПДВ на вартість проїзду 2,58
14 Розрахунковий тариф за 1 год. роботи 15,48

 
 

Цікаве

Загрузка...