WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік автомобільного транспорту на підприємстві - Реферат

Облік автомобільного транспорту на підприємстві - Реферат

Тернопільський економіко-правовий коледж КУРСОВА РОБОТА
НА ТЕМУ:
Облік автомобільного транспорту на підприємстві
Викладач: ст. гр. Б-11
Сморжанюк Степан
Зміст
І. Вступ …………………………………………………………………….3
ІІ. Автомобіль, як об'єкт основних засобів ……………………………..4
3. Спецавтомобіль і валові витрати ……………………………………..6
4. Продаж автомобіля підприємством …………………………………10
4.1. Продаж автомобіля підприємством недержавної форми власності непов'язаній особі ………………………………….11
4.2. Особливість продажу державного автомобіля …….……12
5. Перевезення вантажів автомобільним транспортом ……….………13
6. Бухгалтерський і податковий облік перевезення пасажирів автомобільним транспортом ……………………………………………14
6.1. Бухгалтерський облік …………………………………….15
6.2. Обов'язковість страхування ……………………………..16
6.3. Облік бланків квитків на проїзд автомобільним транспортом………………………………………………….…18
7. Бухгалтерський і податковий облік операцій з перевезення автомобільним транспортом ……………………………………………18
8. Забезпечення спецодягом на підприємствах автотранспорту ……..21
9. Розрахунок вартості проїзду ………………………………………...24
ІІІ. Висновок …………………………………………………………….27
IV. Додаток ……………………………………………………………...29
V. Література ……………………………………………………………34
І.Вступ
В цій курсовій роботі, я хочу показати наскільки автомобільний транспорт міцно увійшов у наше життя, що практично кожне підприємство має на балансі автомобіль, орендує його або користується послугами автоперевезень інших підприємств.
Для автотранспортних підприємств послуги з перевезення вантажів і пасажирів є основними видами діяльності. Але економічна ситуація, що склалася в Україні, не сприяє розвитку автомобільного транспорту. З ряду об'єктивних і суб'єктивних причин парк автотранспортних підприємств занепадає. Практично забезпечуючи право на пільги громадянам, які користуються транспортом, і не отримуючи з бюджету відшкодування фактичних витрат, пов'язаних з наданням таких пільг, автотранспортні підприємства стають заложниками економічних проблем держави. У результаті кількість автотранспортних підприємств скорочується з кожним днем.
На зміну їм приходять підприємства, що використовують невеликий автомобільний парк, необхідний для перевезень власних вантажів, які одночасно можуть надавати і, як правило, разово надають послуги з перевезення стороннім організаціям та фізичним особам.
Крім того, "нішу", що утворилася, успішно заповнюють підприємства різних форм власності і приватні підприємці, одним з видів діяльності яких є надання послуг з перевезення автомобільним транспортом.
Ця реорганізація ринку автомобільних послуг знайшла відображення у Правилах перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні і Правилах надання послуг-пасажирського автомобільного транспорту.
Але, подробніше, тобто як ці підприємства діють та функціонують, ви розглянете в курсові роботі.
ІІ Автомобіль як об'єкт основних засобів.
Автомобільний транспорт (далі - автомобіль), поза всяким сумнівом, належить до основних засобів, оскільки він повністю підпадає під визначення, дане у пункті 40 Положення №250: сукупність матеріально-майнових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері.
А оскільки автомобіль належить до основних засобів, то на підприємстві, згідно з пунктом 40 Положення №250 і пунктом 10 інструкцій з ОФ він ураховується пооб'єктиво.
Крім того, інструкцією з ОФ передбачено, що бухгалтерський облік автомобілів повинен вестися належно від того, використовуються вони в господарській діяльності підприємств (основні виробничі фонди) чи ні (основні невиробничі фонди).
У бухгалтерському обліку вартість будь-якого автомобіля враховують на рахунку 10 "Основні засоби" субрахунок "Автотранспорт, меблі, прилади" у цілих гривнях (без копійок).
Для обліку автомобілів на підприємстві застосовуються такі типові форми первинного обліку, затверджені наказом №352:
- 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;
- 03-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів";
- 03-4 "Акт на списання автотранспортних засобів";
- 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів".
Автомобіль у процесі експлуатації зношується, тому на будь-який автомобіль нараховується знос. Бухгалтерський облік зносу автомобіля ведеться на рахунку 131 "Знос (амортизація) майна субрахунок "Знос автотранспорту, меблів, приладів."
Нараховується знос по-різному, залежно від того, підлягає чи не підлягає автомобіль амортизації.
Згідно з пунктом 11 інструкції з ОФ знос автомобіля, що належить до основних виробничих фондів, підприємство відображає у сумі нарахованої амортизації.
Знос автомобіля, що не підлягає амортизації, як такого, що використовується як у виробничій діяльності підприємства (прикладом може служити безоплатно отриманий автомобіль), так і такого, що не є об'єктом основних виробничих фондів, відображається по-іншому: у сумі амортизації, нарахованій за нормами для групи 2 (6,25% на квартал), але виходячи з первісної вартості автомобіля. При цьому нарахування зносу починається вже з першого числа місяця, що настає за місцем зарахування автомобіля на баланс підприємства, а припиняється з першого числа місяця, що настає за місцем його вибуття.
До того ж слід зазначити, що коли безплатно отриманий автомобіль використовується у виробничій діяльності підприємства, то сума щомісяця нарахованого зносу включається до собівартості продукції, що випускається (виконаних робіт, наданих послуг).
Як відобразити таку операцію в бухгалтерському обліку?
Інструкція з ОФ відповіді на це не дає.
Але оскільки у бухгалтерів підприємств це запитання виникає, то можна запропонувати таку бухгалтерську проводку: дебет рахунка 23 "Основне виробництво" " кредит рахунка 02/2. Рахунок 40 "Статутний фонд" (на підприємства державної форми власності) і рахунок "Фонди спеціального призначення" у цьому разі не зачіпаються.
І це вельми логічно - у підприємств не відбувається зменшення власних фондів у вигляді статутного фонду і додаткового капіталу, оскільки вартість автомобіля поступово переноситься на продукцію, що виготовляється підприємством (виконані роботи, надавані послуги).
Ви звернули увагу, що навіть на облік автомобілів, які не беруть участі у господарській діяльності підприємства (об'єкт основних невиробничих засобів), Закон про прибуток, нехай і непрямо, але має вплив: вартість таких об'єктів виділяється в окрему підгрупу, але належать до групи 2, використовуються норми амортизації для нарахування зносу та ін.
Тому звернемося до цього

 
 

Цікаве

Загрузка...